ПОРЯДОК

                   встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

                                  на території смт Козова

 

                                                 1. Загальні положення

1.1. Порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності (надалі - "Порядок") розроблений з метою впровадження узгоджених підходів щодо економічного регулювання відносин в галузі користування земельними ділянками.

1.2. Порядок розроблений відповідно до вимог Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про оренду землі", наказу Державного комітету України із земельних ресурсів 23.07.2010 N 548 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за N 1011/18306, яким затверджена Класифікація видів цільового призначення земель.

1.3.Порядок регламентує принципи встановлення розмірів орендної плати, умови і строки сплати орендної плати за землю, відповідальність за їх порушення.

1.4. Оренда землі - це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Орендодавцем земельної ділянки виступає Козівська селищна рада, орендарями земельних ділянок є фізичні та юридичні особи, в тому числі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності.

                             2. Принципи встановлення розмірів орендної плати

2.1. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються відповідно до чинного законодавства.

                                                                                                                       Таблиця 1

                       Розмір відсоткової ставки орендної плати за земельні ділянки

№ п/п

Відсоток від нормативної грошової оцінки

Вид використання земельної ділянки

1.

3

Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)

1.1.

3

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1.1.2.

3

Під будівлями та спорудами

1.2.

 

Для ведення особистого селянського господарства

1.3.

3

Для індивідуального садівництва

1.4.

3

Для колективного садівництва

1.5.

3

Для городництва

1.6.

3

Для сінокосіння і випасання худоби

1.7.

3

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1.8.

3

Для іншого сільськогосподарського призначення

2.

3

Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

2.1.

3

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

2.2.

3

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

2.3.

3

Для будівництва індивідуальних гаражів

2.4.

3

Для колективного гаражного будівництва

2.5.

3

Для іншої житлової забудови

3.

3

Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування)

3.1.

3

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

3.2.

3

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3.3.

3

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3.4.

3

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3.5.

3

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3.6.

3

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

3.7.

3

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

4.

3

Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації)

5.

3

Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

6.

 

Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

6.1.

3

Для юридичних та фізичних осіб в яких сукупна площа переданих в оренду земельних ділянок перевищує 1,0 га

6.2.

3

Для юридичних та фізичних осіб в яких сукупна площа переданих в оренду земельних ділянок менша 1,0га

7

 

Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту)

7.1.

3

Для юридичних та фізичних осіб в яких сукупна площа переданих в оренду земельних ділянок перевищує 1,0га

7.2.

3

Для юридичних та фізичних осіб в яких сукупна площа переданих в оренду земельних ділянок менша 1,0га

8.

3

Землі зв'язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку)

9.

3

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

10.

3

Під проходами, проїздами та майданчиками

11.

3

На період будівництва, на термін виконання проектних робіт, підготовчих та будівельних робіт при умові представлення проектної документації, затвердженої в установленому порядку

 

2.2 На земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки під будівлями (спорудами) наданими в оренду третім особам, орендна плата за землю нараховується в залежності від виду діяльності та вносяться зміни до договору оренди.

 2.3 Для будівель змішаного цільового використання на одній земельній ділянці орендна плата за землю нараховується пропорційно до права власності на будівлю чи споруду.

                                  3. Порядок сплати орендної плати за землю

3.1 Орендар зобов'язаний у місячний термін з дня прийняття рішення про надання земельної ділянки в оренду укласти договір оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством.

3.2 Не укладення договору оренди земельної ділянки протягом місяця з дня прийняття рішення з вини орендаря є підставою для скасування рішення і повернення земельної ділянки власнику.

3.3.Орендна плата орендарями сплачується рівними частинами щомісячно якщо інше не передбачено законом або договором.

3.4 За несвоєчасну сплату орендної плати справляється пеня у розмірах визначених законодавством.

3.5 У разі систематичної несплати орендної плати орендодавець має право вимагати дострокового розірвання договору в порядку визначеного договором та законом.

 

 

    Заступник селищного голови                                Михайлів М.П.