Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади директора Козівського ліцею ім. В. Герети Козівської селищної ради

  • 304

   Додаток 1

                                                                до наказу начальника відділу освіти,

                                                                                культури, молоді та спорту  Козівської

                            селищної ради

                                                           від «19» червня  2023 р. №168-од

 

Повідомлення про оголошення конкурсу

на зайняття посади директора Козівського ліцею

ім. В. Герети Козівської селищної ради

 

      Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, відповідно до ст. 26 Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної) Козівської селищної ради, затвердженого рішенням сесії Козівської селищної ради від  23 березня 2021 року №253,  у зв’язку із закінченням  20 серпня 2023 року строкового трудового договору укладеного з директором Козівського ліцею ім. В. Герети Козівської селищної ради, оголошує конкурс на зайняття посади директора Козівського ліцею                        ім. В. Герети Козівської селищної ради.

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Найменування закладу освіти: Козівський ліцей ім. В. Герети Козівської селищної ради.

Місцезнаходження закладу освіти: 47601, вул . Грушевського, 5, смт. Козова, Тернопільська обл.

 2. Найменування посади та умови оплати праці:

Найменування посади: директор Козівського ліцею ім. В. Герети Козівської селищної ради.

Умови оплати праці: Оплата праці здійснюється згідно штатного розпису. Посадовий оклад, доплати, надбавки директору закладу освіти встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

Директором закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

 

 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

 

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних (додатки 1-2) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід'ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

  - Щодо документу, що підтверджує вільне володіння державною мовою, повідомляємо, що відповідно до п.13 ч.1 ст.9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» керівники закладів освіти всіх форм власності зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. Рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктом 13 частини першої статті 9 цього Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою (далі - державний сертифікат), що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього Закону.

            За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні професійні та моральні якості.

       Строк подання документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення цього оголошення про проведення конкурсу.

                                з 20 червня 2023 року по 19 липня 2023 року

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

 Документи подаються особисто претендентом на посаду директора (або уповноваженою особою, згідно довіреності) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, за адресою: Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського 32,  уповноваженим особам:

- Садовій Ксенії Володимирівні з 20 червня 2023 року по 09 липня 2023 року;

- Самарик Ользі Богданівні  з 10 липня 2023 року по 19 липня 2023 року.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

 з 20 червня 2023 року по 19 липня 2023 року – подання претендентами документів;

- з 19 липня 2023 року по  25 липня 2023 року –  конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про допущення осіб у конкурсі або недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

-  25 липня 2023 року оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

- 26 липня 2023 року по 27 липня 2023 року  ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом, представниками органів громадського самоврядування такого закладу;

- 04 серпня 2023 року– проведення конкурсного відбору на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Дата і місце початку конкурсного відбору: о 10:00 год. 04 серпня 2023 року у Відділі освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, за адресою: Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32 (у разі оголошення повітряної тривоги, кункурсний відбір буде проведено в укритті, про місце розташування  якого, конкурсантів буде повідомлено заздалегідь).

Етапи проведення конкурсного відбору та тривалість конкурсного відбору: 1. Тестова перевірка знань. Тестування проходить 30 хвилин, містить 30 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає три варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним. 2.Вирішення ситуаційного завдання. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин. 3.Публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку Козівського ліцею ім. В. Герети Козівської селищної ради. Презентація перспективного плану розвитку комунального закладу освіти відбувається в довільній формі до 10 хвилин.

 - 04 серпня 2023 року, 07 серпня 2023 року –  конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

Садова Ксенія Володимирівна, тел.+380961162737

 

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту

Козівської селищної ради                                                                  

Марія ІВАНІЦЬКА

Фото без опису