Одноразове (спеціальне) добровільне декларування

  • 424

Інтерв'ю з начальником Козівської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Тернопільській обл. Кадубцем Володимиром Михайловичем.

   - Володимире Михайловичу, 01.09.2021 року стартувала кампанія добровільного (спеціального) декларування, розкажіть корокто нашим читачам про цю кампанію.
   - Законом України від 15 червня 2021 року № 1539-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» внесено зміни як до Податкового Кодексу України, так і до інших законів України та запроваджено одноразове (спеціальне) декларування, яке буде тривати з 01.09.2021 року по 01.09.2022 року.
   - Що таке одноразове (спеціальне) добровільне декларування?
   - Одноразове (спеціальне) добровільне декларування - це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) нею за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.
   - Хто може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням?
   - Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти (у тому числі самозайняті особи), фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об'єкти декларування, і які відповідно до цього Кодексу є чи були платниками податків.
   - Чи всі фізичні особи можуть скористатися (спеціальним) добровільним декларуванням?
   - Не можуть бути декларантами у одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванні особи, які станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/пікпування. Особи, по відношенню до яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України від 14 серпня 2014 року № 21644-/11 «Про санкції». Особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади).
   - Чи є юридичні наслідки від неподання одноразової (спеціальної) декларації тими особами, хто має на це право?
   - Одноразове (спеціальне) декларування, передбачене підрозділом 4-9 розділу XX Кодексу, є добровільним. Разом з тим, якщо особа, яка має право на одноразове (спеціальне) декларування не скористається ним (тобто не подасть декларацію), така особа буде вважатися такою, що повідомила контролюючий орган про те, що станом на 31 серпня 2022 року (дату завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування) у неї відсутні активи для декларування.
   - Яким чином та за якою формою здійснюється декларування?
   - Наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2021 року №439 «Про затвердження форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку її подання» затверджено Форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядок подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. Пунктом 1 розділу 3 Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації передбачається, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронній формі з урахуванням вимог, встановлених розділом II Кодексу, та особливостей, встановлених підрозділом 94 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.
   - Платник податків, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів, має подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, одноразову (спеціальну) декларацію. Декларація подається безпосередньо (тобто особисто) декларантом в електронній формі через електронний кабінет платника податків.
   - Які ставки збору у декларації?
Основні ставки збору у декларації це 5% від суми активів у Україні, та 9% від суми активів за кордоном. Замість сплати 5% з усієї суми, у якості альтернативи платник податків може обрати ставку 6% із сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.Замість сплати 9% з усієї суми, у якості альтернативи платник податків може обрати ставку 11,5% із сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно. У разі подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації у періоді з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року замість 9% застосовується ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування розмірі 7%. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 9,5% із сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно. Також ставка збору може бути зменшена до 2,5%, це можливо у випадку застосування спеціальної пільги шляхом придбання державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення.

Фото без опису