Повідомлення про оголошення конкурсу

  • 537

      Відповідно до ст. 26 Закону України «Про освіту», Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання пункту 41 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545, Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної) Козівської селищної ради, затвердженого рішенням сесії Козівської селищної ради від  23 березня 2021 року №253, у зв’язку з  наявністю вакантної посади директора комунальної  установи «Козівський інклюзивно – ресурсний центр» Козівської селищної ради

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу: 

Комунальна  установа «Козівський інклюзивно – ресурсний центр» Козівської селищної ради, вул. Вітошинського О.,буд.14, смт.Козова, Тернопільська  область.

 2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису.

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу:

Керівником комунальної  установи «Козівський інклюзивно – ресурсний центр» Козівської селищної ради може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) (за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”)) та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, пройшла конкурсний відбір, визнана переможцем конкурсу та пройшла погодження з засновником.

Відповідно до п.13 ч.1 ст.9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» керівники закладів освіти всіх форм власності зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктами 134791013 частини першої статті 9 цього Закону, засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою (далі - державний сертифікат), що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього Закону.

  4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

претенденти на посаду керівника закладу освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

 Документи подаються особисто (або уповноваженою, згідно довіреності, особою) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі – Садовій Ксенії Володимирівні, за адресою:

Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

з  17 вересня 2021року по 6 жовтня 2021 року – подання претендентами документів;

7 жовтня  2021 року – конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання; оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

- 8 жовтня 2021 року ознайомлення кандидатів із закладом, його трудовим колективом;

- 19 жовтня  2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень директора комунальної  установи «Козівський інклюзивно – ресурсний центр» Козівської селищної ради та інших нормативно – правових актів у сфері освіти,  у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу.

Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Початок о 10.00 год.

 - 19 жовтня  2021 року  –  конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

Садова Ксенія Володимирівна , тел.+380961162737

Фото без опису