Діяльність органів прокуратури в сфері дотримання закону України «Про доступ до публічної інформації»

  • 1084

     Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

     Так, відповідно до вимог ст. 20 вказаного Закону, розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

     Запит від особи запит подається в довільній формі. При цьому необхідно вказати:

     1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

     2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

     3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

     Громадяни можуть звертатися із запитами щодо отримання публічної інформації особисто, поштовим зв'язком - м.Бережани, вул. Пирогова 5 а, а також на електронну адресу Бережанської окружної прокуратури – zvern.berezhany@tern.gp.gov.ua.     

Керівник Бережанської окружної

прокуратури                                                                                   І. Кренцель

Фото без опису