Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунального майна.

  • 46

Назва об’єкта оцінки: приміщення котельні Козівського ліцею №2 Козівської селищної ради, площею 97,1  кв.м., за адресою Тернопільська область, Тернопільський район, селище Козова, вул. Вітошинського О.,14.

Власник об’єкта оцінки: Козівська селищна рада

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості майна.

Замовник та платник робіт з оцінкиКозівська селищна рада

Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 01.06.2024 року.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Козівської селищної ради конкурсну документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті.

На конверті слід зазначити:

- «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»;

- назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності;

- найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

До заяви на участь у конкурсі за встановленою формою згідно додатку 2 Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого розпорядженням Козівського селищного голови від 30.11.2023 року № 186 додаються:

-  копія установчого документа претендента;

- виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки (в разі оцінки нерухомого майна);

- досвід роботи з оцінки подібного майна;

- конкурсна пропозиція претендента.

Усі документи посвідчуються підписом, а їх копії – згідно з чинним законодавством.

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація подається до Козівської селищної ради не пізніше ніж за 4 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт Козова вул. Грушевського, 38.

Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

Конкурс відбудеться 02 липня 2024 року об 10.00 год. у приміщенні залу засідань Козівської селищної ради  за адресою Тернопільська область, Тернопільський район, селище Козова вул. Грушевського, 38.

 

Телефон для довідок (03547) 2-13-17

 

Фото без опису