Дії особи у разі втрати багажу перевізником

  • 130

     Перевезення, які здійснюються будь-яким видом транспорту: повітряним, залізничним, автомобільним, включають в себе низку правил, зокрема і ті, які забезпечують дотримання прав пасажирів. Досить часто у поїздках виникає така проблема, як втрата багажу.

     Перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти з моменту прийняття їх до перевезення та до видачі одержувачеві, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало.

     Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

     Більш детально розглянемо втрата багажу на залізничному транспорті.

     Відповідно до п. 113 Статуту залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1996 року № 457, за незбереження (втрату, нестачу, псування і пошкодження), прийнятого до перевезення вантажу, багажу, вантажобагажу залізниці несуть відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди, якщо не доведуть, що втрата, нестача, псування, пошкодження виникли з не залежних від них причин.

     Які дії необхідно вчинити при виявленні ознак недостачі, пошкодження чи втрати багажу:

     По-перше, працівник станції (вокзалу) зобов'язаний зробити перевірку багажу і про результати скласти комерційний акт. Комерційний акт підписують: представник станції, який брав участь при перевірці багажу; начальник станції або його заступник; пасажир, якщо він був присутній при складанні комерційного акта, або два свідки. Комерційний акт є підставою для подання пасажиром претензії до перевізника.

     У всіх випадках один примірник комерційного акта після підпису видається пасажиру при видачі багажу. Якщо пасажир не визнає фактів, установлених комерційним актом, то він має право вимагати від працівників станції та за її рахунок, щоб стан багажу, а також причини і обсяг збитків були встановлені експертизою.

     За втрату багажу залізниця несе відповідальність у таких розмірах:

а) за багаж, прийнятий до перевезення з оголошеною вартістю,  -  у розмірі  оголошеної вартості, а якщо залізниця доведе, що оголошена вартість перевищує дійсну вартість, - у розмірі дійсної вартості;

б) за багаж, прийнятий до перевезення без оголошеної вартості, - у розмірі дійсної вартості багажу, встановлену згідно з Правилами перевезень пасажирів;

в) за псування і пошкодження багажу і вантажобагажу - у розмірах тієї суми, на яку було знижено їх вартість.

     Якщо місць багажу було декілька, а оголошена цінність була загальною для всіх місць, то розмір виплати розраховується пропорційно до ваги втраченої чи пошкодженої частини багажу.

    Якщо стан багажу визначався експертизою, то пасажиру повертається вартість частини чи всього багажу згідно з оцінкою, зробленою експертизою, але не більше суми оголошеної цінності.

    В разі відмови перевізника задовольнити претензію, пасажир має право звернутися до суду.

    Відповідальність за збереження ручної поклажі, яку пасажир перевозить з собою, лежить на пасажирі.   

Фото без опису