Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

  • 184

    Сімейним кодексом України передбачено, що батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

   Батьки мають право визначити не лише розмір, а й строки сплати відповідних періодичних платежів.

     Договори про сплату аліментів на дитину можуть встановлювати:

    - виплати аліментів у частці від заробітку (доходу) платника;

    - виплату аліментів у твердій грошовій сумі;

    - про погашення заборгованості за минулий час тощо.

     Засоби забезпечення виконання аліментних зобов’язань

     Крім того, у договорі можуть бути встановлені засоби забезпечення виконання зобов’язань, наприклад, сплата неустойки у разі прострочення строку виплати аліментів тощо.
    Зокрема, Сімейним кодексом визначено, що одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.
    Отже, навіть при відсутність цієї умови у договорів, неустойка може нараховуватися згідно з вимогами законодавства.

    Розмір аліментів

    Розмір аліментів визначається за домовленістю між батьками,але слід також враховувати положення Сімейного Кодексу а саме мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

    Варто зазначити, що мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

    Крім того, якщо мова не йде про сплату загальної суми аліментів повністю наперед до досягнення дитиною повноліття (це необхідно, наприклад, якщо батько, який зобов’язаний сплачувати аліменти, виїжджає на постійне місце проживання в країну, з якою в Україні не існує договорів про правову допомогу в сімейних справах), доцільно в договорі вказати про можливість індексації аліментних виплат, в зв’язку з інфляцією та збільшенням прожиткового мінімуму.

   Щодо розміру і строків виплати аліментів, то це істотні умови договору, які мають бути чітко прописані в договорі.  Відсутність однієї з перелічених умов є підставою для визнання договору неукладеним.

   Закріплення у договорі положення про сплату аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в умовах високого рівня інфляції, характерного для нашої держави, породжує питання про їх індексацію. Тому сторони можуть включати це питання до договору з урахуванням вказівок закону

    Зміна умов договору або про його припинення

   До договору можуть бути включені положення про зміну його умов або про його припинення.

   Зміна розміру аліментів, а отже, і зміна договору можлива на підставах, закріплених у ст. 192 СК. Припинення договору можливе у зв'язку з укладенням батьками договору про припинення права на аліменти на дитину, переданням права власності на нерухоме майно відповідно до правил, встановлених ст. 190 СКУ, а також у зв'язку з закінченням строку дії договору або досягненням дитиною повноліття.

Зміни до договору між батьками про сплату аліментів на дитину можуть вноситися протягом усього часу його існування, шляхом укладання відповідної угоди, яка має обов'язково нотаріально посвідчуватись.

   Перелік документів, для нотаріуса щодо укладення договору

   - Паспорти сторін або інші документи які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії ;

   - Реєстраційні номери облікової картки платника податків;

   - Свідоцтво про народження дитини.

   При нотаріальному посвідченні договору про сплату аліментів на дитину державне мито справляється у розмірі 1 % від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

   У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Фото без опису