Відновлення виконавчого провадження внутрішньо переміщеним особам

  • 520

     Законодавством України встановлено відповідний порядок для поновлення втрачених документів. Судові рішення про майнові та немайнові стягнення не є винятком. Для стягнення боргу з відповідача, необхідно відновити виконавче провадження. Так само і боржнику для зняття обмежень, встановлених під час виконавчого провадження, після виконання судового рішення необхідно пройти цю процедуру.

     Відновлення виконавчого провадження – це продовження виконання вимог виконавчого документа державним виконавцем на забезпечення процесуальних гарантій стягувача, спрямованих на повне та фактичне виконання рішення.
      Виконавче провадження можливо відновити за заявою сторони виконавчого провадження або з ініціативи державного виконавця.

      За заявою сторони виконавчого провадження або з ініціативи виконавця відновленню підлягають:

  • втрачене виконавче провадження або його матеріали;

  • знищене виконавче провадження у разі постановлення Європейським судом з прав людини рішення, відповідно до якого держава зобов'язана виконати рішення національного суду;

  • виконавче провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території.

     Якщо відповідно до заяви боржника виконавче провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території України, необхідно відновити у зв’язку з наміром боржника виконати рішення або необхідністю припинення заходів примусового виконання рішень, таке виконавче провадження може бути відновлено без дубліката виконавчого документа.

    У разі відновлення виконавчого провадження за ініціативою виконавця він у постанові роз'яснює сторонам право надати документи виконавчого провадження, їх копії, інші документи або відомості, що стосуються втраченого виконавчого провадження.

    Для відновлення виконавчого провадження чи його матеріалів виконавець використовує відомості автоматизованої системи виконавчого провадження про винесені постанови та інші документи виконавчого провадження, інформацію та документи, одержані ним, у тому числі від сторін виконавчого провадження.

   Якщо відповідно до заяви боржника виконавче провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території України, необхідно відновити у зв’язку з наміром боржника виконати рішення або необхідністю припинення заходів примусового виконання рішень, таке виконавче провадження може бути відновлено без дубліката виконавчого документа. Таким чином, звернення до суду в процесі відновлення втраченого виконавчого провадження у такому випадку не є необхідним.

   Для відновлення виконавчого провадження необхідно подати до органу державної виконавчої служби заяву про відновлення втраченого виконавчого провадження.

У заяві зазначається:

- яке виконавче провадження необхідно відновити (номер провадження);

- реквізити виконавчого документа;

- сторони виконавчого провадження, їх місце проживання чи місцезнаходження;

- обставини втрати матеріалів виконавчого провадження;

- які саме документи по справі необхідно поновити;

- для якої мети необхідне їх поновлення.

     До заяви про відновлення втраченого провадження бажано додати документи або їх копії, що збереглись і стосуються справи, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку.

     У заяві про відновлення матеріалів виконавчого провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території, яка подається боржником, зазначаються обставини, які зумовлюють необхідність відновлення виконавчого провадження. У разі виконання боржником рішення у повному обсязі до заяви додаються квитанції, платіжні документи, що підтверджують сплату боргу за виконавчим документом, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження.

    У разі відновлення виконавчого провадження за ініціативою державного або приватного виконавця у постанові про відновлення виконавчого провадження роз'яснюється сторонам право надати документи виконавчого провадження або їх копії та інші документи або відомості, що стосуються втраченого виконавчого провадження.

Фото без опису