Судовий порядок підвердження пільгового стажу роботи в разі ліквідації підприємства

  • 279

       Усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг вважаються справами незначної складності і розглядаються в порядку спрощеного провадження.

    Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.
    Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Вартість поданої позовної заяви вираховується відповідно до Закону України «Про судовий збір».

Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції.

     До позовної заяви додаються: копія паспорту; рішення суб’єкта владних повноважень яке оскаржується або відмова про призначення пенсі; копія трудової книжки; архівні довідки; первинні документи за час виконання роботи (накази про прийняття на роботу, переведення, переміщення, про надання додаткових відпусток за шкідливі і важкі умови праці; наказі про проведення атестації робочого місця, якщо такі є); клопотання про залучення свідків; інші документи, які підтверджують зайнятість на професіях, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення .

     Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі  або в порядку скороченого провадження. одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

     Підставами для відмови може слугувати безпідставність позовних вимог, недоведеність обставин справи, відсутність доказів та свідків по справі.

Фото без опису