Порядок отримання електронного пенсійного посвідчення

 • 692

   Електронне пенсійне посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено пенсію, і одночасно є платіжною карткою.
       Дія ЕПП установлюється на строк до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” кожні шість місяців. Після завершення строку дії картка перевипускається за рахунок акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

      У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється емісія нового електронного пенсійного посвідчення.

     Для отримання електронного пенсійного посвідчення необхідно звернутись до територіального органу ПФУ подати заяву.

     Виготовлення посвідчень здійснюється у місячний строк на підставі таких відомостей:

 1. реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

 2. прізвища, ім'я та по батькові;

 3. дати народження;

 4. статі;

 5. номера особового рахунку;

 6. виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

 7. у разі призначення пенсії по інвалідності — групи, причини інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань);

 8. терміну дії посвідчення.

     Електронне пенсійне посвідчення видається пенсіонеру особисто у вказаному ним у заяві відділенні банку.

    Під час звернення банк:

 • забезпечує ідентифікацію ВПО,

 • укладає з ВПО відповідний договор на відкриття та обслуговування поточного рахунку (за необхідності),

 • відкриває поточний рахунок та активує банківський платіжний додаток на електронному пенсійному посвідченні (шляхом введення ПІН-коду) та вводить ПІН-код до електронного цифрового підпису,

 • разом з електронним пенсійним посвідченням видає інструкцію про його використання.

     Для перевипуску електронного пенсійного посвідчення необхідно повернути банку видане посвідчення (за наявності), яке знищується лише комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників територіальних управлінь Пенсійного фонду України.

    Електронне пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадку:

 • неточного запису,

 • виявлення помилки,

 • смерті особи, якій призначено пенсію,

 • призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості,

 • непридатності посвідчення,

 • закінчення строку дії посвідчення.

    Видача нового електронного пенсійного посвідчення здійснюється за заявою пенсіонера у разі:

 • непридатності для користування посвідчення,

 • втрата посвідчення,

 • виявлення бажання отримувати інший вид пенсії.

    Про видачу нового електронного пенсійного посвідчення робиться відмітка у пенсійній справі.

 

Фото без опису