Порядок зняття арешту з майна у виконавчому провадженні

 • 4006

     Виконавець під час проведення виконавчих дій вчиняє примусові заходи щодо виконання рішень, серед таких дій є накладення арешту на майно та кошти боржника.

    Арешт накладається шляхом винесення виконавцем:

 • постанови про арешт коштів боржника, які містяться на банківських рахунках;
 • про арешт майна боржника;
 • постанови про опис арешт майна боржника.  

     Після того, як виконавець вчинив такі дії боржник не може вчиняти будь-які дії щодо відчуження майна.

     Підставою для зняття арешту з майна боржника у виконавчому провадженні є:

 • закінчення виконавчого провадження на підставі статті 39 Закону України «Про виконавче провадження» ;
 • повернення  виконавчого документа до суду, який його видав;
 • скасування судом заходів забезпечення позову за завершеним виконавчим провадженням;
 • надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця суми коштів, стягнених з боржника, необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника за завершеним виконавчим провадженням;
 • якщо після повернення виконавчого документа за письмовою заявою стягувача встановлено, що виконавчий документ не підлягає виконанню або покладені виконавчим документом на боржника зобов’язання підлягають припиненню відповідно до умов угоди про врегулювання спору, укладеної між іноземним суб’єктом та державою Україна на будь-якій стадії урегулювання спору або розгляду справи, включаючи стадію визнання та виконання рішення, незалежно від дати укладення такої угоди.

    Після настання таких підстав арешт, накладений на майно боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників та реєстру обтяжень, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення.  

  Слід зазначити, що про зняття арешту з майна виконавець зазначає у постанові про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа, яка в день її винесення надсилається органу, установі, посадовій особі, яким була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.  

    Щодо опису й арешту майна, то відповідно до статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

   На підставі рішення суду про зняття арешту з майна боржника, яке набрало законної сили, арешт з такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

    Також керівник відділу ДВС, якому підпорядкований виконавець у разі виявлення порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом, своєю постановою знімає арешт з майна боржника.

     Виконавець зобов’язаний зняти арешт з коштів на рахунку боржника та/або з електронних грошей, які знаходяться на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку, небанківських надавачів платіжних послуг документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із цим Законом. Пунктом 2 частини 2 статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» визначено перелік коштів на рахунках боржника на які забороняється звертати стягнення та накладати арешт.

   Боржник вправі звернутися до суду із позовом про зняття арешту з майна боржника чи із скаргою на дії державного виконавця.

До такої позовної заяви чи скарги додаються:

 • Квитанція про сплату судового збору;
 • Копія ідентифікуючих документів заявника;
 • Супровідний лист відділу державної виконавчої служби та постанова державного виконавця про накладення арешту на майно боржника;
 • Довідка про відкритий рахунок, призначення рахунку ;
 • Роз’яснення виконавця щодо неможливості зняти арешт з майна  боржника;
 • Довідка з місця роботи/ пенсійне посвідчення/ довідка МСЕК про інвалідність.

     Також додають інші документи, що обґрунтовують право зняття арешту чи підтверджують вчинення дій виконавця із порушенням закону.

Фото без опису