Компенсація витрат на оплату за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану

  • 164

        Право на компенсацію витрат мають роботодавці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених законодавством.

          Компенсація призначається за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору , зокрема за сумісництвом, при дотриманні наступних умов:

  • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
  • подання в установленому законодавством порядку податкової звітності ;
  • особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована на визначених умовах один раз;
  • роботодавець зобов’язаний звернутись за призначенням допомоги не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи

     Компенсація витрат роботодавцеві надається у розмірі 6 700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

     Компенсація витрат призначається на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення, щомісячно.

     Заява про призначення компенсації подається не раніше, ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця в:

      Для подання заяви через Портал Дія роботодавцю необхідно створити електронний кабінет користувача на Порталі Дія, пройти електронну ідентифікацію, вказати всю необхідну та достовірну інформацію, яка вимагається та надати розрахунковий рахунок.

     Формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через Портал Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії.

    Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця та надсилається протягом трьох календарних днів у зручний спосіб роботодавцеві.

   У випадку подання заяви через Портал Дія роботодавцю автоматично, засобами Порталу Дія, надходить повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат.

    Роботодавцеві може бути відмовлено у призначенні компенсації за таких умов:

  • невідповідності роботодавця вимогам, які необхідні для отримання цієї компенсації;
  • невідповідності особи критеріям, зазначеним у порядку надання компенсації;

підтвердження регіональним центром зайнятості за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Міністерством фінансів України.

     У разі коли на дату прийняття рішення регіональним центром зайнятості трудові відносини з працівником припинено, сума компенсації, що підлягає відшкодуванню, розраховується і виплачується пропорційна відпрацьованому працівником часу на місяць.

    Перерахування коштів за перший місяць роботи працівника здійснюється протягом п’яти робочих днів після зарахування коштів на рахунок регіонального центру зайнятості та протягом цього ж строку за другий місяць, у випадку надходження повідомлення про підтвердження продовження зайнятості внутрішньо переміщеної особи, стосовно якої прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, засобами Порталу Дія або шляхом подання відомості про працівників до центру зайнятості.

      У разі подання роботодавцем відомостей про працевлаштування особи після закінчення двох місяців працевлаштування регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за два місяці роботи працівника.

Фото без опису