Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна

  • 195

     Якщо власниками (співвласниками) об'єкта нерухомості, якому присвоєно адресу, вирішено здійснити об’єднання, поділ об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна, потрібно змінити адресу такого об'єкта нерухомого майна. Для цього необхідно звернутись до суб'єкта надання адміністративної послуги з пакетом документів.

Отримати можна в виконавчих органах сільських, селищних, міських радах.

    Замовити послугу можна подавши заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

      Подати може: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець.

      Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

      1.Заява власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна про зміну адреси із зазначенням раніше присвоєної адреси об’єкта нерухомого майна, відомостей про документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб)

        2.Документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), - якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

      3.Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, - якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

     4.Технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна

Підставою для зміни адреси об’єкта нерухомого майна є, зокрема, об’єднання, поділ об’єкта нерухомого майна, виділення частки з об’єкта нерухомого майна. 

     Для зміни адреси об’єкта нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна (крім квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо), до суб'єкта надання адміністративної послуги подаються необхідні документи. 

     Копії документів, які подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, засвідчуються власником (співвласником) (його представником). 

     Документи для зміни адреси об’єкта нерухомого майна подаються власником (співвласником) об’єкта нерухомого майна (його представником). У разі коли документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". 

     У разі подання документів особисто представником заявника додатково пред’являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження.

Результат та способи отримання результату

     1.Внесення інформації про зміну адреси об’єкта нерухомого майна до реєстру адрес

     2.Оприлюднення рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна на офіційному вебсайті суб'єкта надання адміністративної послуги (за наявності)

     3.Рішення про зміну адреси

     4.Повідомлення про відмову у зміні адреси об’єкта нерухомого майна з обґрунтуванням підстав такої відмови.

     Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

     Адміністративний збір: Безоплатне надання

      Строк надання: 5 днів (робочі).

Фото без опису