Виправлення помилки у свідоцтві про право власності на житло в судовому порядку

  • 419

     Свідоцтво про право власності - це документ, який підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, яке видається фізичним та юридичним особам.

Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення факту належності правовстановлюючого документу (свідоцтва про право власності на житло) подається до суду за місцем її проживання. Така заява подається в порядку окремого провадження, визначеного в ст. 315-319 Цивільного процесуального кодексу України, з урахуванням загальних положень окремого провадження, передбачених в Цивільного процесуального кодексу України. Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного суду України.

      Заява про встановлення факту належності правовстановлюючого документу повинна містити:

  • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
  • причини не можливості відновлення документації, що посвідчують цей факт;
  • докази, що підтверджують факт.

     Також до заяви додається паспорт, ідентифікаційний код або ж інший документ який може підтвердити особу.

Відповідно до ст. 75 Цивільного процесуального кодексу України заява подається в письмовій формі До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини і довідка про неможливість відновлення втрачених документів. Заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

Вартість заяви. Фізичні особи сплачують судовий збір у розмірі 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2022 рік - 496,20 грн).

     Підстави для залишення заяви без руху

     Підстави для залишення заяви без руху в порядку окремого провадження визначаються за аналогією, відповідно до підстав залишення без руху позовної заяви. Відповідно до ст. 185 Цивільного процесуального кодексу України, суддя, встановивши, що заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 Цивільного процесуального кодексу України, протягом п’яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.
     В ухвалі про залишення заяви без руху зазначаються недоліки заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху. Якщо ухвала про залишення заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).
Якщо заявник відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 
175 і 177 Цивільного процесуального Кодексу України, сплатить суму судового збору, заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Якщо заявник не усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається заявникові.

     Якщо у Вас виникнуть ще якість питання, Ви можете звернутись до Сектору «Козівського бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги за номером телефону: (03547) 2 22 24 або за адресою смт.Козова, вул. Грушевського, 38.

Фото без опису