ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

  • 643

_____________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20226109580

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

        Фермерське господарство «Вікторія-92» планує будівництво паливо-заправного пункту (ПЗП) за адресою: вул.Грушевського, с.Плотича Тернопільського району, Тернопільської області. Територіально проектований ПЗП розташований в промзоні на території фермерського господарства «Вікторія-92»,  ділянка віддалена від житлової забудови.

 Площа земельної ділянки під будівництво паливо-заправного пункту становить 3,983 га знаходиться у орендному користуванні ФГ «Вікторія-92», згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. Кадастровий номер земельної ділянки: 6123086500:02:001:0356. Цільове призначення земельної ділянки – «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва».

Площа виконання робіт по влаштуванню ПЗП становить 0,1172 га.

       Паливо-заправний пункт призначений для заправлення дизельним пальним власної чи орендованої сільськогосподарської техніки ФГ «Вікторія-92».

       Доставка нафтопродуктів на ПЗП  передбачається автоцистернами - паливовозами. Для зливу нафтопродуктів з автоцистерни передбачено пристрій зливу (1шт). Для зберігання дизпалива передбачено два підземних резервуари загальним об’ємом 100 м³ (50м³+50м³). Для заправлення сільськогосподарської техніки дизельним паливом передбачено одну паливо-роздавальну колонку (ПРК).

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

Фермерське господарство «Вікторія-92»

Код ЄДРПОУ 21133248

Юридична і поштова адреса: 47681 Тернопільська область Тернопільський район с.Вікторівка

Контактний номер телефону: 067 695 5086.

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону
)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

за адресою: 46000 м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3

E-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua

Тел. +38 (0352) 22-00-20. Контактна особа Груніна Світлана Олександрівна.

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

 Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно- будівельною інспекцією України, яка знаходиться за адресою: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26. Телефон (044) 291-69-04.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться:

         Громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які стосуються планової діяльності на поштову або електронну адресу уповноваженого територіального органу. Письмові зауваження та пропозиції (у тому числі в електронному вигляді) щодо даної планованої діяльності громадськість може надавати до Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації за адресою: 46000 м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3, е-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, протягом всього терміну громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

Громадські слухання (другі) відбудуться:

Не заплановані.

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

за адресою: 46000 м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3. E-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua

Тел. +38 (0352) 22-00-20. Контактна особа Груніна Світлана Олександрівна.

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

за адресою: 46000 м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3. E-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua

Тел. +38 (0352) 22-00-20. Контактна особа Груніна Світлана Олександрівна.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 179 аркушах.

   (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Козівська селищна рада

за адресою:  47601, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт Козова; вулиця Михайла Грушевського, 38 ; тел. (03547) 2-13-17

Дата: з 08.08.2022 р.

 

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

за адресою: 46000 м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3. Тел. +38 (0352) 22-00-20.

Дата: з 08.08.2022 р.

 

Фермерське господарство «Вікторія-92»

за адресою: 47681 Тернопільська область Тернопільський район с.Вікторівка

Контактний номер телефону: 067 695 5086.

Дата: з 08.08.2022 р.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Фото без опису