Порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон на період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування

  • 725

       Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 170 від 28 лютого 2022 року "Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон", відповідно до якої з 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на 5 років!

     Крім того, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

     Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

     Так, інформація про дитину, внесена до паспорта для виїзду за кордон законного представника, посвідчує особу та підтверджує громадянство України такої дитини.

     Внесення до паспорта для виїзду за кордон законного представника інформації про дитину здійснюється на підставі заяви законного представника, до паспорта якого вноситься така інформація. Документи для внесення до паспорта для виїзду за кордон законного представника інформації про дитину подаються ним до територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем звернення.

     У разі постійного проживання або тимчасового перебування особи за кордоном документи подаються до посольства або консульської установи України.  

Законний представник для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину подає такі документи:

  1. паспорт для виїзду за кордон;
  2. заяву про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину за формою згідно з додатком 1;
  3. свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. У разі відсутності свідоцтва про народження законний представник може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;
  4. дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, зображення на яких відповідає вимогам, що пред’являються до фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затвердженим наказом МВС від 18 жовтня 2019 р. № 875;
  5. документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

     Внесення інформації про дитину здійснюється в день звернення законного представника безоплатно.

    Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

     У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон такий строк може бути продовжено до п’яти років на підставі заяви особи або її законного представника.

     Заява про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії за формою згідно додатком 3 подається разом з паспортом для виїзду за кордон до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України, за місцем звернення.

    Внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії здійснюється безоплатно в день звернення особи, на чиє ім’я оформлено паспорт, чи її законного представника.

     А також якщо у Вас виникнуть ще якість питання, Ви можете звернутись до Козівського бюро правової допомоги за номером телефону: (03547) 2 22 24.

Фото без опису