Призначення пенсії особам з інвалідністю III групи

  • 1865

    Пенсія по інвалідності призначається особам у разі настання інвалідності, що спричинила повну або ж часткову втрату працездатності незалежно від того, коли вона настала: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. Залежно від ступеня втрати особою працездатності законом визначено три групи інвалідності — сьогодні звернемо Вашу увагу на призначення пенсії особам з інвалідністю III групи!

     Відповідно до статті 32 Закону України від 09 липня 2003 року  № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) особи, яким установлено інвалідність III групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності від 1 до 14 років страхового стажу залежно від віку особи на час, коли її визнано особою з інвалідністю ІІІ групи, або ж від часу звернення за призначенням пенсії.

     Зверніть увагу! Щоб пенсію по інвалідності було призначено з дня встановлення групи інвалідності, заяву про її призначення треба подати до Пенсійного фонду України не пізніше як через три місяці з дня встановлення інвалідності. У разі пропущення цього терміну, пенсія по інвалідності призначається із дня звернення із заявою та відповідним пакетом документів.

     До заяви про призначення пенсії по інвалідності особа має надати необхідні документи, перелік яких визначено постановою Правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»», зокрема:

  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
  • документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»;
  • за бажанням пенсіонера — довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місце знаходження та адреса, за якими можна провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам (заробітна плата після 01 липня 2000 року враховується за даними персоніфікованого обліку);
  • документи, що засвічують особливий статус особи (за наявності);
  • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
  • фотокартка (для пенсійного посвідчення).

     Окрім цього, орган Пенсійного фонду України, що призначає пенсію, додає до заяви виписку з акта огляду МСЕК, одержану від органів медико-соціальної експертизи (далі — МСЕК).

На яку пенсію розраховувати?

Відповідно до Закону 1058 розмір пенсії особам із інвалідністю III групи визначається як 50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону. Тобто для визначення розміру пенсії по інвалідності спочатку обчислюється розмір пенсії за віком, на яку особа мала б право після досягнення пенсійного віку.

Про особливості обчислення пенсії.

Під час обчислення пенсії за віком, з якої визначається розмір пенсії по інвалідності, враховується поняття «додаткового стажу» — це період із дня встановлення групи інвалідності до досягнення особою пенсійного віку. Іншими словами, це період протягом якого особа з інвалідністю могла б працювати до виходу на пенсію за віком і набувати стаж, якби не втратила працездатність.

     Розмір пенсії за віком обчислюється за формулою, визначеною статтею 27 Закону 1058 і залежить від тривалості страхового стажу особи, розміру заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески та часу виходу на пенсію. Тобто визначення розміру пенсії відбувається з урахуванням індивідуальних показників особи, зокрема, коефіцієнта страхового стажу, заробітної плати та спеціального показника середньої заробітної плати по країні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Довідка. Громадянину, якому призначено пенсію відповідно до Закону 1058, забезпечено мінімальний розмір пенсії, встановлений на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність (станом на 01 січня 2022 року — 1 934 гривні).

     Окрім цього, постановою Уряду від 22 лютого 2021 року № 1271 «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році» визначено, що щомісячний розмір пенсійної виплати осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону 1058 і мають не менше як 35 років страхового стажу чоловіки і 30 років жінки, не може бути меншим ніж 2 200 гривень.

     Отже, за наявності 30/35 років страхового стажу (відповідно для жінок та чоловіків) особа може розраховувати на отримання пенсії по інвалідності III групи в розмірі, не меншому за 2 200 гривень. При цьому слід зазначити, що для визначення права на призначення пенсії у розмірі  2 200 грн. враховується «додатковий стаж».

Важливо також зазначити, що якщо особі вперше встановлено  інвалідність органами МСЕК після досягнення 60-ти років, то стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності, становить не більше як 15 років.

 

 

Начальник Головного управління                                     Ігор МОСКАЛИК

 

Віталій Толуб’як (0352) 43 50 60

Ольга Мандзюк (0352) 25 59 73

Тетяна Карнаух (0352) 43 50 60

Олена Патерик (0352) 43 50 60

22.02.2022

Фото без опису