Поновлення на посаді після незаконного звільнення

  • 1307

Кожній людині за Конституцією України та міжнародно-правовими актами, ратифікованими Україною, гарантовано одне з фундаментальних соціально-економічних прав: право на працю - тобто право заробляти собі на життя працею, яку вільно обирає особа, а держава зобов'язана утверджувати за забезпечувати таке право.

Але нерідко трапляються такі випадки, коли керівництво установ та підприємств позбавляється небажаних співробітників, звільнивши їх за вчинки, яких можливо вони не скоювали. 

Виникає питання що ж робити працівнику?

Працівник може звернутися з позовною заявою про поновлення на роботі й оплату за час вимушеного прогулу до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцезнаходженням підприємства (установи, організації) або за зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача відповідно до порядку, передбаченого законодавством, в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
У разі пропуску з поважних причин місячного строку, встановленого для подання позовної заяви про поновлення на роботі, районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд може поновити цей строк.

Позивачі за подання до суду позовної заяви про поновлення на роботі звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях 

Одночасно з прийняттям рішення про поновлення на роботі суд приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу, або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини працівника, суд виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Hезаконно звільнений працівник у судовому порядку може вимагати відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

 Рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника підлягає негайному виконанню.

Поновлення працівника на роботі відбувається з дати звільнення працівника на підставі рішення суду, яким визнано таке звільнення незаконним, а не з дати винесення судом відповідного рішення.

Коли рішення про поновлення на роботі вважається виконаним

Рішення суду про поновлення працівника на роботі вважається виконаним з дня видання власником або уповноваженим ним органом про це наказу та внесення відповідного запису до трудової книжки працівника.
Наказ про поновлення працівника на роботі повинен містити пункти про:

  • скасування наказу про звільнення;
  • поновлення працівника на посаді, яку він займав до звільнення;
  • виплату працівнику середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Після видання власником або уповноваженим ним органом наказу про поновлення на роботі вносяться зміни до трудової книжки працівника, зокрема визнається недійсним запис про звільнення і робиться запис про поновлення на попередній роботі. Наприклад, пишеться: «Запис за № таким–то є недійсним, поновлений на попередній роботі». У графі 4 в такому разі робиться посилання на наказ про поновлення на роботі.

У разі затримки власником або уповноваженим ним органом виконання рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника суд за позовом такого працівника виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку за час затримки.

Час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням, зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

А також якщо у Вас виникнуть ще якість питання, Ви можете звернутись до Козівського бюро правової допомоги за номером телефону: (03547) 2 22 24.

Фото без опису