ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

  • 767

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,не зазначається суб’єктом господарювання)

20221189286
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР» Козівський підрозділ

код згідно з ЄДРПОУ 36153189

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання

Місцезнаходження юридичної особи: 80250, Львівська обл., Червоноградський район, с. Павлів, проспект Юності буд. 39, тел.: (03255) 4-11-10 office.p@radsugar.com.ua

Місцезнаходження підрозділу: 47600, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Козова, вул. Заводська, буд. 1.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність: Технічне переоснащення котлів: Радіант № 3 і № 4 з переведенням на альтернативні енергоносії (основне паливо: вугілля марки ДГ, Г, резервне паливо: пелета з лушпиння соняшника) зі збільшенням продуктивності до 27т/год. ТзОВ «Радехівський цукор» Козівський підрозділ за адресою: 47600, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Козова, вул. Заводська, буд. 1.

Облаштування автозаправної станції. Встановлення надземного резервуара сталевого горизонтального РГН-1-1-25.

Встановлення котла Q MAX EKO 250 для опалювання побутових приміщень.

Технічна альтернатива 1.

Мета переоснащення котлів Радіант № 3 та № 4 - зниження споживання природного газу існуючої ТЕЦ ТзОВ «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР» Козівський підрозділ, використання альтернативних енергоносіїв. Основний вид діяльності - забезпечення тепловою енергією. Передбачається збільшення номінальної продуктивності котла Радіант № 3 до 27 т/год, та котла № 4 до 27 т/год. Параметри пари: Р=39 ксг/см2 і t=440 °С.

Мета облаштування автозаправної станції – введення комплексного використання нафтопродуктів для автотранспорту в межах підприємства. Передбачається влаштування сталевого горизонтального надземного резервуару для зберігання нафтопродуктів РГН-1-1-25.

Мета облаштування котла Q MAX EKO 250 – обігрів побутових приміщень.

Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом, оскільки відсутня потреба у заміні котлів. Переведення котлів на менш затратні види енергоносіїв є економічно доцільним.

Влаштування заправної станції сприятиме забезпеченню у межах підприємства нафтопродуктами (пальним) для роботи автотранспорту. Надземне розміщення резервуару є доцільним варіантом зберігання нафтопродуктів, у зв’язку з мінімальним обсягом виконання монтажних робіт, простотою доступу під час сервісного та ремонтного обслуговування, швидким монтажем та демонтажем.

Влаштування котла на вугіллі для опалення сприятиме комфортним умовам праці працівників.

Технічна альтернатива 2.

Подальше використання основного виду пального, а саме: природного газу для забезпечення роботи котлів Радіант № 3 та № 4 без суттєвих конструктивних доробок. Без впровадження заходів з підвищення економічності та ефективності виробництва в умовах зміни ринкової вартості енергоносія – природного газу, передбачається збільшення собівартості виготовленої продукції.

Влаштування заправної станції з підземним резервуаром для зберігання пального. Встановлення підземного резервуару є більш фінансово затратним, супроводжується значним об’ємом земляних і будівельно-монтажних робіт – копання котлованів, перенесення існуючих та прокладання нових підземних комунікацій і т.д. Технічна альтернатива визначена, як економічно та екологічно неприйнятна, оскільки влаштування підземного резервуару для зберігання палива суттєво збільшить навантаження на довкілля і є економічно недоцільною.

Влаштування котла для опалення побутових приміщень на природному газі. Даний варіант є економічно недоцільним.

З урахуванням вищенаведеного, технологічна альтернатива 1 обрана в якості основного варіанту.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:

Територіальна альтернатива 1. Провадження планованої діяльності  на території діючого заводу ТзОВ «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР» Козівський підрозділ за адресою: Тернопільська область, Тернопільський р-н, смт. Козова, вул. Заводська, 1. Земельна ділянка площею 23,9909 га знаходиться у постійному користуванні ТзОВ «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР» Козівський підрозділ.

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Територіальна альтернатива 2. Розміщення на інших земельних ділянках. При провадженні даної територіальної альтернативи виникає необхідність у використанні додаткових ресурсів (земельних, сировинних, технічних, енергетичних та ін.), збільшуються обсяги будівництва та монтажу додаткових інженерних мереж й обладнання, виникає необхідність у будівництві необхідних споруд.

Розгляд територіальної альтернативи 2 є неефективним й затратним рішенням. Територіальна альтернатива 1 є більш економічно та екологічно доцільною.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація планованої діяльності має позитивний соціально-економічний ефект, а саме:

- забезпечення оптимальних економічних показників виготовлення продукції в умовах сучасних змін у ринковій ціні на енергоносії

- зменшення витрати газу на виробництво теплової енергії;

- забезпечення населення якісною продукцією.

- підвищення ефективності використання теплової енергії.

- сприятиме надходженню коштів до місцевого бюджету збереження та створення робочих місць для місцевого населення.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Планованою діяльністю передбачається технічне переоснащення котлів Радіант № 3 та № 4 з переведенням на альтернативні енергоносії (основне паливо: вугілля марки ДГ,Г; резервне  паливо: пелета з лушпиння соняшника). Параметри пари: Р=39 кгс/см2, 440 °С. Передбачається паропродуктивність котлів: Радіант№3 та № 4 до 27 т/год (кожного). Потреба в енергоносії (вугілля) складає орієнтовно 150-160 тон/добу. Потужність котла: Радіант № 3 та №4 24,84 МВт (кожного). Для забезпечення належного функціонування котла існує потреба у використанні наступних проектованих та існуючих споруд/обладнань:

- котельні (існуючої);

- рукавного фільтра (проектованого);

- мультициклону (проектованого);

- димососа (проектованого);

- димової труби Ø4500 мм (внутрішній), Н=60 метрів (існуючої);

- естакади подачі палива (проектованої);

 - силосу вапна (проектованого);

- станції приймання та подачі альтернативного палива (пелета з лушпиння соняшника) (проектованої).

- складу вугілля 4000 м2 (проектованого),

- сортувальної станції вугілля по фракціях продуктивністю 20 т/год (проектованої),

- дробилки валкової продуктивністю 20 т/год (проектованої)

- площадки зберігання залишків продуктів горіння (проектованої)

Транспортування енергоносія (вугілля) передбачається здійснювати існуючим залізничним транспортом та автотранспортом.

Планована заправна станція включає в себе сталевий горизонтальний надземний резервуар РГН-1-1-25 в кількості 1 шт. Технічні характеристики резервуара РГН-1-1-25: номінальна місткість -25000 л, діаметр – 2294 мм, маса - 2066 кг.

Транспортування нафтопродуктів (дизельного пального) для потреб автозаправної станції підприємства здійснюється з використанням автотранспорту. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Виконання технологічних операцій зі зливу передбачається за допомогою насосної установки автоцистерни. Територія обладнується інженерними мережами дощової каналізації для відведення стоків, освітленням, передбачається влаштування твердого покриття.

Режим роботи заправної станції цілодобовий, 365 днів на рік.

Планований твердопаливний котел Q MAX EKO 250 працює на вугіллі горошок, кількість вугілля 0,3 т/ добу в опалювальний сезон.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», наступними обмеженнями.

Екологічні обмеження:

1. Під час експлуатації об’єктів дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства.

2. Показники викидів від стаціонарних джерел викидів не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи.

3. Забір води для потреб підприємства та скиди стічних вод повинні здійснюватися при наявності відповідних Договорів на водопостачання та водовідведення.

4. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.

5. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі житлової забудови.

6. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

Санітарні обмеження:

1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;

2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);

3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:

Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства.

Дані обмеження необхідно дотримуватись під час виконання технічних альтернатив 1, 2 та територіальної альтернативи.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Проектні рішення в період експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання природних ресурсів, будуть передбачені заходи по охороні праці, відновлюючі, захисні заходи, компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 1:

планувальні роботи та організація поверхневого стоку;

збір та відведення стоків та відходів; влаштування твердого покриття;

оснащення засобами пожежогасіння;

облаштування блискавкозахистом та заземленням.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічні щодо планованої діяльності

щодо територіальної альтернативи 1:

Земельна ділянка для ровадження планованої діяльності площею 23,9909 га знаходиться у постійному користуванні ТзОВ «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР» Козівський підрозділ на території діючого заводу за адресою: Тернопільська область, Тернопільський р-н, смт. Козова, вул. Заводська, 1. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:

на клімат і мікроклімат – зумовлений незначним збільшенням парникових газів;

на повітряне середовище – утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

на водне середовище – передбачається утворення стічних вод;

на ґрунт – негативного впливу на ґрунти на стадії експлуатації не передбачається;

на рослинний і тваринний світ – негативний вплив відсутній;

акустичний вплив – шумове забруднення буде зумовлене роботою устаткування;

на соціальне середовище – позитивний вплив у вигляді підвищення економічної ефективності виробництва, покращення благоустрою, збереження та створення робочих місць.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічні щодо планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1:

Земельна ділянка для ровадження планованої діяльності площею 23,9909 га знаходиться у постійному користуванні ТзОВ «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР» Козівський підрозділ на території діючого заводу за адресою: Тернопільська область, Тернопільський р-н, смт. Козова, вул. Заводська, 1. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

Планована діяльність відноситься до першої та другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у відповідності до:

пункту 2 частини 2: «теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива, атомні електростанції та інші ядерні реактори, включаючи будівництво, виведення (зняття) з експлуатації таких електростанцій або реакторів (крім дослідницьких установок для виробництва і конверсії ядерного палива та сировини для одержання вторинного ядерного палива, матеріалів, що діляться та відтворюються, потужність яких не перевищує 1 кіловат постійного теплового навантаження)»

пункту 22 частини 2: розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

підпункту 2 пункту 4 частини 3: «поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше».

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059- VІІІ від 23 травня 2017 року.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;проведення громадського обговорення планованої діяльності;аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої

діяльності буде: Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

На підставі та з урахуванням Висновку з оцінки впливу на довкілля будуть розроблені документи дозвільного характеру згідно з вимогами законодавства України, а саме: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua,

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Фото без опису