Повідомлення про оголошення конкурсу

  • 573

       Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної) Козівської селищної ради, затвердженого рішенням сесії Козівської селищної ради від  23 березня 2021 року №253, у зв’язку з  наявністю вакантної посади директора закладу дошкільної освіти «Пролісок» с. Кальне Козівської селищної   ради, оголошується конкурс на зайняття посади директора ЗДО «Пролісок» с. Кальне Козівської селищної   ради

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Заклад дошкільної освіти «Пролісок» с. Кальне Козівської селищної   ради,

 Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Кальне.

 2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор ЗДО, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису.

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

Керівником комунального закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу та пройшла погодження з засновником.

Відповідно до п.13 ч.1 ст.9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» керівники закладів освіти всіх форм власності зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктами 134791013 частини першої статті 9 цього Закону, засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою (далі - державний сертифікат), що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього Закону.

  4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та строк їх подання:

з  11 листопада 2021року по 03 грудня 2021 року – подання претендентами документів.

Претенденти на посаду керівника закладу освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

 Документи подаються особисто (або уповноваженою особою, згідно довіреності) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі Садовій Ксенії Володимирівні, за адресою:

Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

-  з  11 листопада 2021року по 03 грудня 2021 року  – подання претендентами документів;

6 грудня  2021 року – конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання; оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

- 7 грудня 2021 року ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом;

- 15 грудня 2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», « Про дошкільну освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері освіти,  у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу дошкільної  освіти.

Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Початок о 09.00 год.

 

 - 15 грудня 2021 року   конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

Садова Ксенія Володимирівна , тел.+380961162737

Фото без опису