ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

  • 739

 

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

202110208775
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ», ЄДРПОУ 26579227

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, б. 212, корп. 2, м. Львів, 79073, тел.+38 32 2420592.

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність об’єктів ПРЕДСТАВНИЦТВА «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» є елементом проекту «Велике будівництво» — масштабної розбудови якісної інфраструктури України. Об’єктом планованої діяльності є виробництво асфальтобетонних сумішей для будівництва та ремонту доріг. Асфальтобетонні суміші різних типів заплановано виготовляти на мобільному асфальтобетонному заводі MARINI Top Tower 3000Р корпорації FAYAT Group. Номінальна продуктивність заводу - 240 т/год.

Технічна альтернатива 1.

До складу мобільного асфальтобетонного заводу TOP TOWER 3000Р входять: агрегат живлення холодних матеріалів, сушильний блок, блок фільтрації, вузол зважування та змішування, кабіна керування, бітумне господарство, додаткове устаткування: устаткування для модифікації бітуму MARINI ModiFALT 20, що призначено для модифікації бітуму полімерами з продуктивністю до 40 т/год, бітумно-емульсійна установка MARINI emulFALT 15, що призначена для виробництва бітумних емульсій, силос мінерального порошку. Процес виробництва повністю автоматизований, що забезпечує високу якість продукції, відповідність всім нормам та стандартам технологічного виробництва. Робота асфальтобетонної установки та маслонагрівальної станції передбачена на дизельному паливі. Блок фільтрації забезпечує очищення газоповітряної суміші за допомогою високоефективних рукавних фільтрів виготовлених з сучасного матеріалу Aramid (N-MEX), з подальшим повторним використанням вловленого пилу у виробництві, кількість рукавів - 400, загальна площа рукавних фільтрів - 750 м2. Переміщення інертних матеріалів на проммайданчику забезпечує спецавтотранспорт.

 

Устаткування для модифікації бітуму MARINI ModiFALT 20 призначено для модифікації бітуму полімерами з продуктивністю до 40 т/год. Битумно-емульсійна установка MARINI emulFALT 15 призначена для виробництва бітумних емульсій, виробнича потужність – 15 т/год. Устаткування змонтоване на опорній конструкції контейнерного типу для спрощення процесу перевезення та посилення конструкції.  Бітумне господарство складається з 6 бітумних резервуарів та 1 резервуарів з дизпаливом. Для підігріву бітуму передбачається гарячий рідкий теплоносій – термомасло, підігрів теплоносія - маслонагрівальною станцією, в якості палива передбачено дизпаливо.

В якості сировини для виробництва асфальтобетонних сумішей використовується щебінь різних фракцій, відсів, бітум, мінеральний порошок та модифікатор – полімерні гранули. Сировина для виробництва доставляється на промисловий майданчик вантажним автотранспортом. Тимчасове зберігання сипучої сировини передбачено на складах сипучих матеріалів та в бункерах мінеральної сировини. 

Дистанційне управління установкою забезпечує автоматичне дозування мінеральної сировини, мінерального порошку та бітуму, їх змішування та видачу в автотранспорт

У складі підприємства також передбачається склад інертних матеріалів, дизель-генератор, відкрита стоянка автотранспорту, адміністративний блок.

Водопостачання – існуюча артезіанська свердловина 155 м, водовідведення – у вигрібну яму з подальшим вивезенням.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 є асфальтобетонна установка «ДС168» (номінальна потужність продуктивності устаткування – 200-240 т/год) виробництва ТОВ «КРЕДМАШ СЕРВІС» (м. Кременчук, Україна) та бітумно-емульсійне устаткування ENH Engineering A/S «БЭ 5-10 т/год» (м. Швенструп, Данія).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність передбачається на орендований ділянці, що складається з двох дільниць, розміщених безпосередньо поруч з об’єктами споживачів асфальтобетонної суміші. Проммайданчик розташування – вул. Тернопільська, 6, смт Козова Тернопільського району Тернопільської області, площами  1,95 та 1,9425 га, кадастрові номери  6123055100:02:006:0576, 6123055100:02:006:0575. Місце провадження планованої діяльності максимально наближена до місця реалізації продукції, автомобільних шляхів, що сприяє оптимальним логістичним умовах доставки на проммайданчик сипучих мінеральних матеріалів і бітуму. На проммайданчику існують підготовлені бетоновані поверхні для розміщення мобільного устаткування, під’їзні шляхи, а також артезіанська свердловина.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 – розташування комплексу безпосередньо поруч з об’єктами споживачів асфальтобетонної суміші. Проммайданчик розташування – траса М-12, вул. Михайла Грушевського, смт Козова Тернопільського району Тернопільської області. Передбачена зміна цільового призначення земель, призначених для ведення особистого селянського господарства, передбачаються земельні роботи з вирівнювання земельної ділянки, зняття родючого шару, буріння артезіанської свердловини для забезпечення водних потреб планованої діяльності,

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність з виробництва асфальтобетону максимально наближена до місця його реалізації, що дозволяє забезпечити внутрішній ринок якісними асфальтобетонними сумішами для будівництва і ремонту автошляхів; сприяє розвиненню інфраструктури регіону та поліпшенню умов безпеки руху на дорогах; створює нові робочі місця для місцевого населення, збільшує надходження податків до місцевого бюджету.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Максимальний планований випуск асфальтобетону – 240 т/год, модифікованого бітуму – 40 т/год, бітумної емульсії – 15 т/год. Режим роботи підприємства – 300 днів на рік.

Система живильників – 5 бункерів по 24 м3; 2 вібратора, ширина завантаження 3,5 м; конвеєри 300 т/год.

Сушильний барабан – довжина 9 м, діаметр 2,2 м.

Пальник комбінований газ/дизель. Основне паливо – дизель, робота на газі згідно технічного завдання не передбачається.

Грохіт - загальної плоші сит - 27,3 м2.

Блок фільтрації  - рукавні фільтри сухого типу у кількості 400 шт. загальною площею 750 м2.

Бункер пилу - 28 т, 25 м3.

Бункер гарячих матеріалів - 6 відсіків для кам’яних матеріалів, об’єм бункера 30 м3.

Додаткове устаткування: устаткування для модифікації бітуму MARINI ModiFALT 20 призначено для модифікації бітуму полімерами з продуктивністю до 40 т/год, битумно-емульсійна установка MARINI emulFALT 15 призначена для виробництва бітумних емульсій, виробнича потужність – 15 т/год, 2 силоси мінерального порошку – 80 т.

Бітумне господарство (маслонагрівальна станція – дизельний пальник, система циркуляції термомасла, насос термомасла, ізольовані горизонтальні бітумні ємкості (6 од. по 100 м3) з масляним підігрівом, бітумна лінія, циркуляційний насос бітуму, триходовий бітумний кран,  циркуляційна бітумна лінія з термомасляним обігрівом, дизельний бак – 1 од. по 60 м3).

Склади інертних матеріалів  - загальна площа – 18000 м2.

Дизель-генератор, паливний бак – 3 м3 для дизельного палива.

Також на проммайданчику передбачається розміщення адмінкорпусу, побутових приміщень, котельні, кухні, майстерні, відкритої стоянки автотранспорту.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачені Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Законами України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», Наказом Мінприроди № 309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», а також іншими нормативно-правовими актами у галузі навколишнього середовища.

щодо територіальної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачені Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Законами України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», а також іншими нормативно-правовими актами у галузі навколишнього середовища. Планувальні обмеження – в межах орендованої земельної ділянки, розробка обґрунтування існуючого розміру санітарно–захисної зони.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічно територіальній альтернативі 1.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Лабораторні дослідження, екологічні розрахунки та обґрунтування у необхідному обсязі нових меж санітарно-захисної зони, згідно до п. 5.7 ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». Розробка матеріалів обґрунтування існуючої санітарно-захисної зони та затвердження його у встановленому законодавством порядку. Подальша діяльність підприємства має здійснюватись з урахуванням вимог чинного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.  

щодо територіальної альтернативи 1

  • Інженерна підготовка території - планування промислового майданчика та облаштування елементів під необхідні об’єкти для експлуатації комплексної інженерної споруди, під’їзних доріг та шляхів до об’єкту.
  • Навколишнє соціальне середовище – дотримання меж санітарно-захисної зони, рівня шуму та ГДК забруднюючих речовин на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічно територіальній альтернативі 1, окрім того:

- ґрунти, земельні ресурси – зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення для обслуговування господарських будівель і споруд;

- ландшафт – земельні роботи з вирівнювання земельної ділянки.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається.

Повітряне середовище: джерелами впливу на повітряне середовище являються: місця розвантаження, зберігання, завантаження, вузли пересипання сировини; конвеєри, живильний агрегат, сушильний барабан, бітумне господарство, дизельні пальники, змішувальні установки, місце відвантаження готової продукції, робота спецтранспорту та автотранспорту. В процесі діяльності в атмосферне повітря потрапляють наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (у перерахунку на дiоксид азоту) [NО2+NO], оксид вуглецю, сірки діоксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, метан, неметанові леткі органічні сполуки, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець, ксилол, толуол, бензол, фенол, крезол, сірководень, акролеїн заліза оксид, марганець та його сполуки, а також оксид азоту (1) та вуглецю діоксид. З урахуванням реалізації природоохоронних заходів, вплив підприємства характеризується як допустимий.

Водне середовище: Водопостачання на технологічні нужди та на побутові потреби – існуюча свердловина. Завдяки використанню в технологічних процесах сучасного обладнання, яке забезпечує герметичність, виключає можливість розсипання сировини, забруднення скидами зливових і талих стічних вод відсутнє, тверде покриття території проммайданчика запобігає потраплянню забруднюючих речовин у водоносний горизонт. Відведення господарсько-побутових стічних вод здійснюватиметься мережами внутрішньої каналізаційної системи до вигрібної ями з подальшим вивезенням на каналізаційні очисні споруди. Очищення забруднених дощових (перші 20 хвилин дощу) стічних вод планується здійснювати на локальних очисних спорудах біологічного типу очищення, що будуть розміщені на території земельної ділянки. Передбачається встановлення локальних очисних споруд типу Біотал або аналогів. Схема з використанням системи Біотал дозволяє комплексно очистити всі вказані стічні води. Уловлений поверхневий стік (70 % від річного притоку дощових вод) з господарської території надходить у контрольно-регулюючий ставок для поверхневого стоку з водонепроникливим покриттям та може використовуватися для заповнення резервуарів для технологічних потреб (у разі необхідності) або поливу території (пилеподавлення, догляд за зеленими насадженнями тощо). Зрошення кузовів спецавтотранспорту перед завантаженням готової продукції передбачено використовувати ручні (або автоматизовані) компресорні аератори.  На об’єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм.

Геологічне середовище: вплив не передбачається.

Ґрунти, земельні ресурси: можливий незначний механічний вплив в процесі монтажу устаткування на встановлені бетонні опори, при цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбувається. Заплановані заходи по охороні ґрунтів від забруднення, в т.ч. оснащення проммайданчика контейнерами для побутових та будівельних відходів, влаштування твердого дорожнього покриття під обладнання, яке є складовою частиною збірно-розбірного устаткування асфальбетонного мобільного заводу. В процесі виробництва утворюються одяг та взуття зношені чи зіпсовані, тверді побутові відходи, осад, що утвориться від очищення вод. Побутові відходи передаються на місцевий полігон ТПВ, інші відходи збираються та передаються спеціалізованим підприємствам.

Шум: розповсюдження шуму в межах виробничого майданчика і встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: вплив не передбачається. Об’єкти природного заповідного фонду в районі розташування відсутні.

Навколишнє соціальне середовище: поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку у місцевий бюджет тощо.

Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається.

Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного  та санітарного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для облаштування промислового майданчику в межах орендованої земельної ділянки.

щодо територіальної альтернативи 2

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для облаштування промислового майданчику в межах орендованої земельної ділянки після зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення для обслуговування господарських будівель і споруд та передачі у тимчасове користування. На орендованій території є необхідність проведення земельних робіт з вирівнювання земельної ділянки. Вплив на геологічне середовище буде більшим за рахунок нового буріння артезіанської свердловини для забезпечення водних потреб планованої діяльності.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (п. 11, ч. 3, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), а саме: – споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля буде проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації,

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, 46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, тел.: (0352) 22-00-20. Контактна особа: Груніна Світлана Олександрівна

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.