Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

  • 502

       Згідно статті 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.

    Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України з одночасним роз'ясненням особам з інвалідністю з дитинства їх права на державну соціальну допомогу.

             Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1769,00 грн., з 01.07.2021 – 1854,00 грн., з 01.12.2021 – 1934,00 грн.;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1415,20 грн., з 01.07.2021 – 1483,20 грн., з 01.12.2021 – 1547,20 грн.;

особам з інвалідністю ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1061,40 грн., з 01.07.2021 – 1112,40 грн., з 01.12.2021 – 1160,40 грн.

дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1238,30 грн., з 01.07.2021 – 1297,80 грн., з 01.12.2021 – 1353,80 грн.

             До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд:

  • за особою з інвалідністю з дитинства І групи;
  • за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II і III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;
  • за дітьми з інвалідністю.

       Особам з інвалідністю з дитинства І групи та одиноким матерям (батькам), які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, призначається надбавка на догляд за ними незалежно від факту роботи, навчання та служби.

          Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

       Надбавка на догляд також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, в разі, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду (підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії), при умові фактичного догляду за нею.

Розміри надбавки на догляд:

за особою з інвалідністю І групи підгрупи А – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 2653,50грн., з 01.07.2021 – 2781,00 грн., з 01.12.2021 – 2901,00 грн. Крім того, з 01.01.2016 відповідно до Закону України від 02.06.2015 № 495 здійснюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років  з 01.01.2021 – 408,30 грн., з 01.07.2021 – 427,80 грн., з 01.12.2021 – 445,80 грн.

за особою з інвалідністю І групи підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1769,00грн., з 01.07.2021 – 1854,00 грн., з 01.12.2021 – 1934,00 грн.

одинокою особою з інвалідністю ІI та IІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду – 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1326,75 грн., з 01.07.2021 – 1390,50 грн., з 01.12.2021 – 1450,50 грн.

на дітей з інвалідністю:

за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – в розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років – з 01.01.2021 – 2881,50 грн., з 01.07.2021 –3019,50 грн., з 01.12.2021 – 3150,00 грн.

за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – в розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років – з 01.01.2021 – 3592,50 грн., з 01.07.2021 – 3765,00 грн., з 01.12.2021 – 3927,00 грн.

надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю встановлюється в розмірі:

за дитиною з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років – з 01.01.2021 – 960,50грн., з 01.07.2021 – 1006,50 грн., з 01.12.2021 – 1050,00 грн.

за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років – з 01.01.2021 – 1197,50грн., з 01.07.2021 – 1255,00 грн., з 01.12.2021 – 1309,00 грн.

Документи, необхідні для призначення допомоги

1. Заява про призначення всіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Міністерства соціальної політики; паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву.

Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю.

Довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні.

Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання.

Довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Документи для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років (крім зазначених вище)

Заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю.

Довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї.

Копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки.

Довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання.

Довідка з місця навчання дитини.

Рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, у відпустці в зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають первинний обліковий документ № 080-1/0 «Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді», за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року №430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за №1173/21485, та копію або витяг із наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки.

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на одночасне одержання пенсії в разі втрати годувальника та державної соціальної допомоги.

Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами та об’єднаннями зв’язку за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, які визнані недієздатними або через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача.

 

За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися до Козівське бюро правової допомоги за адресою: смт. Козова, вул. Дорошенка, 3. Тел.: (03547) 2 – 22 – 24 .

Фото без опису