ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

  • 659

        Відповідно до ст. 26 Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291, Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної) Козівської селищної ради, затвердженого рішенням сесії Козівської селищної ради від  23 березня 2021 року №253,  у зв’язку із закінченням строкового трудового договору укладеного з директором Конюхівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради оголошує конкурс на зайняття  посади директора  Конюхівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради.

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

       Конюхівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради, вул. Центральна,буд. 87, село Конюхи, Тернопільський район, Тернопільська область.

 2. Найменування посади та умови оплати праці:

       Директор, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

      Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

     претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

-заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

-копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

  За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

      Прийміть до уваги, що відповідно до п.13 ст. 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»: керівники закладів освіти всіх форм власності зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. Рівень володіння державною мовою, засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

        Документи подаються особисто (або уповноваженою ,згідно довіреності, особою) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі – Садовій Ксенії Володимирівні, за адресою:

Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

      Конкурсний відбір включає такі етапи:

з  26 липня 2021року по 16 серпня 2021 року – подання претендентами документів;

17 серпня 2021року –   конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

26 серпня 2021 року оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

- 18 серпня 2021 року ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом, представниками органів громадського самоврядування такого закладу;

- 19 серпня  2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

       Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Початок о 09год.00 хв

 

 - 19-20 серпня 2021 року –  конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

 

6.Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

 

Садова Ксенія Володимирівна , тел.+380689317389

Фото без опису