Особливості оренди житла з викупом

  • 1852

        Договір оренди житла з викупом – особливий вид договору найму (оренди) житла, що може передбачати відступлення орендодавцем права вимоги боргу іншій особі – вигодонабувачу .

    За договором оренди житла з викупом, одна сторона-підприємство-орендодавець передає другій стороні - фізичній особі (особі-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло переходить у власність орендарю.

    Договір оренди житла з викупом є документом, що свідчить про перехід права власності на нерухоме майно від підприємства-орендодавця до особи-орендаря з відкладальними обставинами, визначеними законом .

      Сторонами у договорі виступають підприємство-орендодавець та особа-орендар. Орендодавцем є юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка набуває право власності на попередньо обране особою-орендарем житло з метою подальшої передачі такого житла у довгострокову оренду з викупом такій особі та здійснює розпорядження таким житлом до його повного викупу .

     Орендарем може бути тільки фізична особа. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб.

Предмет договору оренди з викупом є – квартира або її частина, житловий будинок або його частина, що призначаються та придатні для постійного проживання в них.

Договір оренди житла з викупом укладається відповідно до примірного договору, який затверджується Мінрегіоном і в якому зазначаються:

•найменування сторін;

•характеристика житла, що передається в оренду;

•строк, на який укладається договір;

•розмір, порядок формування, форма і строки внесення орендних платежів та умови їх перегляду;

•підстави дострокового розірвання договору;

•порядок повернення коштів у разі дострокового розірвання договору;

•формування резерву непередбачених витрат, пов’язаних з обслуговуванням зобов’язань орендаря;

•зобов’язання сторін;

•відповідальність сторін.

    Договір оренди житла з викупом має письмову форму та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Договір оренди житла з викупом укладається на довготривалий (до 30 років) строк, який визначається за домовленістю сторін .

Припинення договору Договір оренди житла з викупом припиняється у разі повної сплати орендних платежів у визначений строк або достроково. Розірвання договору відбувається як добровільно так і у судовому порядку .

     Добровільний порядок.

   Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін ЦК України. У цьому випадку повернення сплачених коштів щодо вартості житла здійснюються відповідно до умов договору. Наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці. Якщо наймач звільнив помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від нього плату за користування житлом за три місяці, якщо наймодавець доведе, що він не міг укласти договір найму житла на таких самих умовах з іншою особою.

    Договір найму частини будинку, квартири, кімнати (частини кімнати) може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім'ї. Наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці.

     Судовий порядок.

   Договір оренди може бути розірваний за рішенням суду на вимогу орендодавця у випадках, передбачених частиною 2 статті 825 ЦК України, а саме:

•невнесення орендарем платежів на викуп житла у визначений строк;

•руйнування або псування житла безпосередньо орендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає.

     За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше одного року для відновлення житла. У цьому разі повернення коштів здійснюється відповідно до рішення суду. У разі розірвання договору оренди орендар та інші особи, які проживають разом з ним, підлягають виселенню з житла без надання їм іншого житлового приміщення.

    За більш детальною інформацією звертайтесь у Козівське бюро безоплатної правової допомоги за адресою смт.Козова, вул. Дорошенка,3.

Фото без опису