Детально щодо відпусток та виплат компенсацій

  • 677

         1. Щорічна відпустка - включає в себе основну щорічну + додаткову щорічну.

Майже на кожній роботі за кожен відпрацьований рік, працівникові надається щорічну основну та щорічну додаткову відпустку. А саме, особам, що працюють, надається право отримати певну кількість днів щорічної відпустки за повний рік:

        Щорічна основна відпустка - не менше ніж 24 календарних дні.

   Щорічна додаткова відпустка - до 35 днів (конкретну кількість днів такої встановлюється в трудових договорах або колективних, або в законодавстві - і надається додатково до днів основної щорічної відпустки - «понад» їхньої кількості). Така щорічна додаткова відпустка дається на виняткових підставах і таких видів:

додаткова щорічна відпустка - за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці (стаття 7 Закону України «Про відпустки»);

додаткова щорічна відпустка - за особливий характер праці (стаття 8 Закону України «Про відпустки»);

інші додаткові щорічні відпустки, передбачені законодавством (тут маються на увазі щорічні додаткові відпустки про які сказано в профільних актах - наприклад - для держслужбовців або медичних працівників, перерахованих в п. «н» ч. 1 ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я від 19.11 .1992 р і.т.д.).

       Щорічна додаткова відпустка - навіть якщо присутні кілька підстав для додаткової відпустки, або ж є підстави для більшої тривалості основної відпустки,загальна тривалість щорічних основних та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів; а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах така загальна тривалість не повинна перевищувати - 69 календарних днів.

       При розрахунку днів щорічної відпустки важливо пам'ятати, що повний рік роботи певного працівника рахується з дня укладення трудового договору (тобто, фактично з дня прийняття його на роботу). Такий повний рік не є календарним роком (з 01.01 до 31.12). Тобто у кожного працівника - своя дата початку робочого року.

      2. Соціальна відпустка (додаткова відпустка) працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину (особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 Закону України «Про відпустки»).

       Зверніть увагу на те, що потрібно розрізняти щорічну відпустку (в якій є, і додаткова, і основна щорічна), і додаткову відпустку працівникам з дітьми (або повнолітніми дітьми - особами з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи). Період року, за який така відпустка нараховується - є календарним роком (тобто з 01.01 до 31.12), на відміну від щорічної відпустки.

       Говорячи детально, відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину (особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи) надається щорічно:

  • жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину;
  • матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
  • одинокій матері дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
  • батькові дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує її без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
  • особі, яка взяла дитину під опіку чи взяла особу з інвалідністю з дитинства підгрупи а I групи;
  • одному з прийомних батьків.

     Така додаткова (соціальна) оплачувана відпустка надається тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів на рік. Однак, при наявності навіть декількох підстав для надання цієї відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

        За інші види відпусток - а це:

додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і 15 Закону України «Про відпустки»);

творчу відпустку (ст.16 ЗУ «Про відпустки»);

відпустку для підготовки та уч. у змаганнях (стаття 16-1 Закону України «Про відпустки»);

інші, крім вище зазначеного з соціальних відпусток: відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (ст. 17 ЗУ «Про відпустки»); відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 ЗУ «Про відпустки»); відпустку у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 ЗУ «Про відпустки»);

відпустки без збереження з/п (статті 25, 26 Закону України «Про відпустки»);

відпустки передбачені законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором;

компенсація невикористаної частини (чи це при звільненні, чи за бажанням) - не здійснюється.

         За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися до 

Козівського бюро правової допомоги за адресою:

      смт. Козова, вул. Дорошенка, 3. Тел.: (03547) 2 – 22 – 24 .

 

 

Фото без опису