Повідомлення про внесення змін  до оголошення про конкурси

  • 859

                         Додаток 1

                                                                 до наказу начальника відділу освіти,

                                                                                  культури, молоді та спорту  Козівської

                               селищної ради

                                                               від «24» травня 2021 р. №145-од

 

Повідомлення про внесення змін 
до оголошення про конкурси

 

    У зв’язку з внесеними змінами до наказу  начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту  Козівської селищної ради  від 27.04.2021 р.  № 105 – од « Про оголошення конкурсу на посади керівників закладів загальної середньої освіти Козівської селищної ради», з метою належного завершення навчального  2021 року директорами  закладів загальної середньої  освіти Козівської селищної ради, на посади яких оголошено конкурси, продовжено  з 25 травня 2021 року  по  23 червня 2021року термін подання документів для участі  у конкурсах:

 

1) на заміщення вакантної посади директора Плотичанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської селищної ради;

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Плотичанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської селищної ради, село Плотича, Козівський район, Тернопільська  область.

 2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

 Документи подаються особисто (або уповноваженою ,згідно довіреності, особою) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі Садовій Ксенії Володимирівні, за адресою:

Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

з  28 квітня 2021року по 23 червня  2021 року – подання претендентами документів;

з 24 червня 2021року по 25 червня 2021 року –   конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

25 червня 2021 року оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

30 червня 2021 року по 02 липня 2021 року  ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом, представниками органів громадського самоврядування такого закладу;

- 12 липня  2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Початок о 09.00 год.

 

 - 13-14 липня 2021 року   конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

Садова Ксенія Володимирівна , тел.+380689317389

 

 2) на зайняття посади директора Козівського закладу загальної середньої освіти II-III ступенів «Українська гімназія ім. В.Герети» Козівської селищної ради Україна (в зв’язку  з закінченням строкового трудового договору укладеного з директором):

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Козівський заклад загальної середньої освіти II-III ступенів «Українська гімназія ім. В.Герети» Козівської селищної ради, вул. Грушевського буд.5, смт. Козова , Козівський район, Тернопільська область.

 

 2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

 Документи подаються особисто (або уповноваженою ,згідно довіреності, особою) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі Садовій Ксенії Володимирівні, за адресою:

Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

з  28 квітня 2021року по 23 червня  2021 року – подання претендентами документів;

з 24 червня 2021року по 25 червня 2021 року –   конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

25 червня 2021 року оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

30 червня 2021 року по 02 липня 2021 року  ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом, представниками органів громадського самоврядування такого закладу;

- 12 липня  2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Початок о 14.00 год.

 

 - 13-14 липня 2021 року   конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

Садова Ксенія Володимирівна , тел.+380689317389

 

3) на зайняття посади директора Теофіпільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради (в зв’язку  з закінченням строкового трудового договору укладеного з директором):

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Теофіпільський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради, село Теофіпілка , Козівський район, Тернопільська область.

 2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

 Документи подаються особисто (або уповноваженою ,згідно довіреності, особою) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі Садовій Ксенії Володимирівні, за адресою:

Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

з  28 квітня 2021року по 23 червня  2021 року – подання претендентами документів;

з 24 червня 2021року по 25 червня 2021 року –   конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

25 червня 2021 року оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

30 червня 2021 року по 02 липня 2021 року  ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом, представниками органів громадського самоврядування такого закладу;

- 13 липня  2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Початок о 08.30 год.

 

 - 14-15 липня 2021 року   конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

Садова Ксенія Володимирівна , тел.+380689317389

 

                     

4) на зайняття посади директора Конюхівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради (в зв’язку  з закінченням строкового трудового договору укладеного з директором):

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Конюхівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради, вул. Центральна,буд. 87, село Конюхи, Козівський район, Тернопільська область.

 2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

 Документи подаються особисто (або уповноваженою ,згідно довіреності, особою) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі Садовій Ксенії Володимирівні, за адресою:

Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

з  28 квітня 2021року по 23 червня  2021 року – подання претендентами документів;

з 24 червня 2021року по 25 червня 2021 року –   конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

25 червня 2021 року оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

30 червня 2021 року по 02 липня 2021 року  ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом, представниками органів громадського самоврядування такого закладу;

- 13 липня  2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Початок о 12.00 год.

 

 - 14-15 липня 2021 року   конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

Садова Ксенія Володимирівна , тел.+380689317389

 

 

 

 

5) на зайняття посади директора Ценівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради (в зв’язку  з закінченням строкового трудового договору укладеного з директором):

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Ценівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради, вул. Центральна, буд. 21, село Ценів, Козівський район, Тернопільська область.

2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

 Документи подаються особисто (або уповноваженою ,згідно довіреності, особою) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі Садовій Ксенії Володимирівні, за адресою:

Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

з  28 квітня 2021року по 23 червня  2021 року – подання претендентами документів;

з 24 червня 2021року по 25 червня 2021 року –   конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

25 червня 2021 року оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

30 червня 2021 року по 02 липня 2021 року  ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом, представниками органів громадського самоврядування такого закладу;

- 13 липня  2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Початок о 15.00 год.

 

 - 14-15 липня 2021 року   конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

Садова Ксенія Володимирівна , тел.+380689317389

 

 

 

                       

6) на зайняття посади директора Бишківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - закладу дошкільної освіти Козівської селищної ради (в зв’язку  з закінченням строкового трудового договору укладеного з директором):

 

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Бишківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Козівської селищної ради, вул. Шевченка, буд. 17, село Бишки, Козівський район, Тернопільська область.

2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

 Документи подаються особисто (або уповноваженою ,згідно довіреності, особою) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі Садовій Ксенії Володимирівні, за адресою:

Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

з  28 квітня 2021року по 23 червня  2021 року – подання претендентами документів;

з 24 червня 2021року по 25 червня 2021 року –   конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

25 червня 2021 року оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

30 червня 2021 року по 02 липня 2021 року  ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом, представниками органів громадського самоврядування такого закладу;

- 15 липня  2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Початок о 09.00 год.

 16 липня 2021 року   конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

Садова Ксенія Володимирівна , тел.+380689317389

 

                        

 

7) на зайняття посади директора Городищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради (в зв’язку  з закінченням строкового трудового договору укладеного з директором):

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Козівської селищної ради, вул. Шкільна, буд. 10, село Городище, Козівський район, Тернопільська область.

2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

 Документи подаються особисто (або уповноваженою ,згідно довіреності, особою) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі Садовій Ксенії Володимирівні, за адресою:

Тернопільська обл., смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

з  28 квітня 2021року по 23 червня  2021 року – подання претендентами документів;

з 24 червня 2021року по 25 червня 2021 року –   конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

25 червня 2021 року оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

30 червня 2021 року по 02 липня 2021 року  ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом, представниками органів громадського самоврядування такого закладу;

- 15 липня  2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів у сфері освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Початок о 14.00 год.

 16 липня 2021 року   конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козівської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

Садова Ксенія Володимирівна , тел.+380689317389

Фото без опису