ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

 • 1016

   

      Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр від 12 липня 2017 р. № 545 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 617 від 22.08.2018, № 983 від 21.10.2020, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Козівський інклюзивно – ресурсний центр» Козівської селищної ради від 27.04.2021 №375, наказу МОНУ від 03.10.2018 №1051 «Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру», у зв’язку  з наявністю вакантних посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру та з метою публічного і прозорого призначення на посади педагогічних працівників, комунальна установа «Козівський інклюзивно-ресурсний центр» Козівської селищної ради, оголошує конкурс на зайняття вакантних посад  фахівців інклюзивно-ресурсного центру, а саме:

 • Вчитель-логопед 1 штатна одиниця;
 • Вчитель-дефектолог 2 штатні одиниці;
 • Практичний психолог 1 штатна одиниця.

Найменування і місце знаходження інклюзивно-ресурсного центру:

Комунальна установа «Козівський інклюзивно-ресурсний центр» Козівської селищної ради знаходиться за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. Козова, вул. Вітошинського, 14.

Найменування посади та умови праці:

 • Вчитель-логопед – оплата праці здійснюється згідно штатного розпису;
 • Вчитель-дефектолог – оплата праці здійснюється згідно штатного розпису;
 • Практичний психолог – оплата праці здійснюється згідно штатного розпису.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи, які мають вищу  педагогічну освіту не нижче освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Психологія», «Корекційна освіта», «Дефектологія» за спеціалізацією практичні психологи, логопеди, дефектологи.

Стаж роботи за фахом  повинен становити три або більше років (не менше 60% працівників).

Претендент  повинен володіти організаторськими здібностями, професійною компетентністю, впевнений користувач комп’ютерних, мультимедійних засобів, а також мати здоровий фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню  професійних обов’язків.

Особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину; позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку; в інших випадках, установлених законами, не можуть брати участь у конкурсі на зайняття вакантних посад  педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру.

Перелік документів для участі у конкурсному відборі:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. письмову заяву про участь у конкурсі;
 3. резюме у довільній формі або автобіографію;
 4. копію трудової книжки;
 5. копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 6. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 7. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Дата, місце та етапи конкурсного відбору:

 Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється  директором (в.о.директора) інклюзивно-ресурсного центру.

Документи подаються особисто (або уповноваженою особою, згідно довіреності) у  комунальну установу «Козівський інклюзивно-ресурсний центр» Козівської селищної роботи, що знаходиться за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. Козова, вул. Вітошинського, 14.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

З 11 травня 2021 року до 1 червня 2021 року – подання документів від претендентв;

02 червня 2021 року – конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність уставленим законодавством вимогам. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється Відділом освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються Відділом освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення

співбесіди.

 Кваліфікаційний іспит проводитися за напрямами:

 • знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
 • знання основ спеціальної педагогіки;

Іспит складається з 6 питань по 3 питання за напрямами описаними вище.

Кваліфікаційний іспит складається державною мовою.

Загальний час для проведення іспиту  становить – 1 година 20 хвилин.

 Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

04 червня 2021 року о 10:00 год. – проведення кваліфікаційного іспиту.

07 червня 2021 року  о 10:00 год. – проведення співбесіди.

08 червня 2021 року – конкурсна комісія визначає переможців конкурсу на зайняття вакантних посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру та подає Засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Місце проведення  кваліфікаційного іспиту та співбесіди:

Відділ освіти, культури, молоді та спорту  Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

Адреса: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. Козова, вул.  Грушевського, буд. 38.

 

Номер телефону для довідок: 0961231870 – Христина Дяченко

E-mail:  kozivsky.irc@gmail.com

Фото без опису