Козівське бюро безоплатної правової допомоги інформує

  • 619

Фото без опису

  Щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, необхідна нотаріально засвідчена заява на зміну цільового призначення земельної ділянки, підписана власником. Саме ця заява і буде підставою для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється.

  Для розробки цієї документації необхідно звернутись до землевпорядної організації, яка має у своєму штаті сертифікованих інженерів-землевпорядників, та укласти відповідний договір на розробку проекту землеустрою.

  Розробка необхідної документації з усіма погодженнями займає в середньому від 1-го до декількох місяців часу, протягом яких необхідно отримати додаткові вихідні дані, розробити документацію (скласти картографічні матеріали, креслення та ін.)

  Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, необхідно погодити в наступних організаціях:

  • місцеве управління Держгеокадастру;
  • місцевий відділ архітектури та містобудування;
  • інші організації в окремих індивідуальних випадках.

  Висновок про розгляд поданих документів надсилається розробнику на електронну пошту, скріплений лише Електронним цифровим підписом і має містити GR-код.

 Після отримання позитивних висновків за результатами погодження, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, передається на затвердження до сільської, селищної, міської ради. Вони на черговій сесії приймають рішення про затвердження чи щодо відмови у затвердженні цієї документації. Відмова у її затвердженні може бути оскаржена в судовому порядку.

  Тут також варто зазначити, що затвердження документації по земельній ділянці, яка знаходиться за межами населеного пункту, здійснюється районною державною адміністрацією.

  Погодження матеріалів місця розташування об'єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель державної чи комунальної власності зі зміною її цільового призначення, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.

  Кабінет Міністрів України погоджує зміну цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності.

Наступним, що потрібно зробити, подати  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, державному кадастровому реєстратору до місцевого управління Держгеокадастру з метою внесення відомостей про зміну цільового призначення до Державного земельного кадастру (ДЗК).

  Додатково до документації необхідно надати державному кадастровому реєстратору обмінний файл у форматі ХML, який містить певний перелік даних, що спрощують реєстратору внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

  Плату за внесення до земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення земельної ділянки скасовано.

  Інформація про нове цільове призначення земельної ділянки передається з Державного земельного кадастру в реєстр речових прав на нерухоме майно без вашої участі автоматично.

 

За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися до Козівське бюро правової допомоги за адресою: смт. Козова, вул. Дорошенка, 3. Тел.: (03547) 2 – 22 – 24 .