ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

  • 943

      Відповідно до ст. 26 Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання пункту 45 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року N 545, Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної) Козівської селищної ради, затвердженого рішенням сесії Козівської селищної ради від  23 березня 2021 року №253, наказу Міністерства освіти і науки України від 03 жовтня 2018 року N 1051 "Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру",  у зв’язку з  наявністю вакантної посади директора комунальної  установи «Козівський інклюзивно – ресурсний центр» Козівської селищної ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної  установи «Козівський інклюзивно – ресурсний центр» Козівської селищної ради.

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

   Комунальна  установа «Козівський інклюзивно – ресурсний центр» Козівської селищної ради, вул. Вітошинського,14, смт.Козова, Тернопільська  область.

 2. Найменування посади та умови оплати праці:

   оплата праці здійснюється згідно штатного розпису

 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

  посаду керівника комунального закладу освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної (психолог) та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

  претенденти на посаду керівника комунального закладу освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково – педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

-копію військового квитка (за наявності);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

  За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їхні  професійні та моральні якості.

 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

  Документи подаються особисто (або уповноваженою ,згідно довіреності, особою) у відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради  уповноваженій особі – Когут Надії Миколаївні за адресою:

 смт. Козова, вул. Грушевського, 32.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

з  09 квітня 2021 по 29 квітня  2021 року – подання претендентами документів;

з 29 квітня по 07  травня  2021 року –   конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання; оприлюднює  на сайті Козівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

- 11 травня  2021 року – конкурсний відбір на перевірку  знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», та інших нормативно – правових актів у сфері освіти у формі  письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку Комунальної  установи «Козівський інклюзивно – ресурсний центр» Козівської селищної ради.

  Місце проведення – відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради, кабінет начальника відділу.

  Початок о 10.00 год.

 - 12-13 травня 2021 року –  конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та подає рішення на погодження Козівській селищній раді або визнає конкурс таким, що не відбувся, оприлюднює результати конкурсу на сайті Козіської селищної ради. 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону уповноваженої особи, яка надає інформацію про конкурс

  Когут Надія Миколаївна  0982649360, 0689317389

Фото без опису