Працевлаштування неповнолітніх

  • 620

Фото без опису У вихованні підростаючого покоління праця є важливим фактором. Дитина розвивається духовно й фізично тільки в праці, без праці вона деградує. Уникнення праці призводять до негараздів і для особистості і для суспільства. Доволі часто у ранньому віці, попри висловлювання бабусь та дідусів – «Ще встигнеш за життя напрацюватись»,  підлітки все частіше замислюються над питанням  де заробити гроші у вільний від навчання час, та не залежати від батьків, а мати свої власні кошти для особистих потреб. 

  Влаштування на роботу, це тільки перший крок в трудових відносинах. Шукаючи роботу можна вдатися до різних способів:

  • самостійно, через знайомих і родичів;
  • переглядати оголошення у спеціалізованих друкованих виданнях, на відповідних інтернет-ресурсах;
  • звернутися до Державної служби зайнятості або скористатися послугами комерційних кадрових чи рекрутингових агенцій;
  • у сільській місцевості можна пошукати роботу у фермерських господарствах або сільськогосподарських кооперативах.

   Нині в Україні чимало неповнолітніх працюють  і Кодекс законів про працю України надає суттєві пільги працюючим неповнолітнім. Пільги та гарантії для всіх працівників, які ще не досягли 18 років, чинним законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу. Так, якщо для дорослих працівників нормальна тривалість робочого часу становить 40 год. на тиждень, то підлітки у віці до 16 років не повинні працювати понад 24 год. на тиждень, а працівники віком від 16 до 18 років — понад 36 год. на тиждень.    Водночас заробітна плата неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості їхнього робочого часу виплачується у такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій, які працюють у звичайному (повному) режимі робочого часу.

  Щодо щорічних відпусток, то їх надають неповнолітнім працівникам у зручний для них час. Тривалість відпустки становить для неповнолітніх працівників 31 календарний день. Також Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» передбачається встановлення квоти робочих місць для працевлаштування молоді. Варто зазначити, що під терміном «молодь» маються на увазі громадяни України віком від 14 до 35 років.  У разі відмови у прийнятті на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти передбачається стягнення з підприємств, установ та організацій штрафу у 50-кратному розмірі неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову.

   Варто наголосити, що неповнолітнім бажано заздалегідь подбати про свою правову захищеність — укласти з роботодавцем під час прийняття на роботу письмовий трудовий договір, у якому були б обумовлені місце роботи, трудова функція, яку має виконувати працівник, розмір та терміни видачі заробітної плати, режим праці та відпочинку, враховуючи те, що такий договір укладається лише після попереднього медичного огляду за наявності письмового медичного висновку про відсутність протипоказань для участі у трудовій діяльності та в подальшому до досягнення 21 року щорічно підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам.  Проте при влаштуванні на роботу як неповнолітнім, так і роботодавцям варто звернути увагу на низку положень Кодексу законів про працю України, інші нормативно-правові акти, які врегульовують трудові правовідносини осіб віком від 14 до 18 років.

    Варто зазначити, що  не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Приймаючи на роботу неповнолітніх, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити їх із правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.

            Нині багато неповнолітніх працює в різноманітних фірмах, на підприємствах, на базарах тощо. За даними Державного комітету зі статистики, дитяча праця в Україні досить розповсюджена. Тому роботодавцям слід пам’ятати, що згідно з вимогами ст. 190 КЗпП забороняється:

- застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах;

 - залучати осіб молодше 18 років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми;

- залучати дітей молодше 18 років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні;

-  встановлювати випробувальний термін при прийнятті на роботу особам, які не досягли 18 років.

          Розірвання трудового договору з неповнолітнім, зокрема й строкового, можливе на підставі вимоги батьків, усиновителів, піклувальників неповнолітнього, а також державних органів та службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Причиною вимоги про розірвання трудового договору з неповнолітнім може бути те, що - подальше виконання трудових обов’язків неповнолітнім загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси;

- розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником з ініціативи роботодавця можливе тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.

      В Україні особливості праці неповнолітніх регулюються законодавством України про працю, зокрема ст.ст.187-200 Кодексу законів про працю, ст.ст. 21-22 Закону України «Про охорону дитинства».