Сеанс телефонного зв’язку «Гаряча лінія». Відповідає Володимир Кадубець, начальник Козівської Державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області.

  • 766

 

 

Фото без опису

  В Козівській Державній податковій інспекції  Головного управління ДПС у Тернопільській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «Гаряча лінія» на тему «Деклараційна компанія 2021: запитання -  відповіді» .

      Надаємо найактуальніші запитання платників податків та відповіді на них на які по телефону відповідав Володимир Кадубець – начальник Козівської Державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області.

 

Питання 1: Які граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи та яка відповідальність за несвоєчасне подання декларації?

Володимир Кадубець Перш за все хочу нагадати, що з 1 січня 2021 року розпочалася компанія декларування доходів громадян, отриманих у 2020 році.   

  Відповідно до частини 2 статті 67 Конституції України громадяни мають конституційний обов’язок щороку подавати декларацію про майновий стан і доходи.

Граничні строки подання декларації за звітний (податковий) 2020 рік:

для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Останній день – 09.02.2021;

для громадян, які відповідно до норм  розділу IV ПКУ зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – до  01 травня року, що настає за звітним. Останній день – 30.04.2021;

для фізичних осіб, які декларують право на податкову знижку – по 31 грудня включно наступного за звітним роком. Останній день – 31.12.2021 ( в такому випадку платники можуть подати декларацію добровільно для отримання податкової знижки. При добровільній подачі декларації податки не сплачуються до бюджету, а натомість повертаються платникам з надмірно сплаченого податку на доходи фізичних із заробітної плати в минулому податковому році)

Відповідальність за несвоєчасне подання податкової декларації передбачена            п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України та ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Питання 2:  Чи потрібно платити податок з доходу, отриманого з продажу власної сільськогосподарської продукції?

Володимир Кадубець Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що, зокрема вирощена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення, зокрема:

- садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Підставою для не включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках є наявність у такої фізичної особи довідки за формою № 3-ДФ. Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою № 3-ДФ, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 № 32.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах (податком на доходи фізичних осіб – 18 % і військовим збором – 1,5 %).

Однак, якщо при продажу фізичною особою власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) умови п.п. 165.1.24 ПКУ не виконуються, то сума доходу, отриманого від такого продажу, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується на загальних підставах. При цьому такий платник податків зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками

 

звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (п.п. 168.2.1 ПКУ).

Питання 3 Скажіть будь ласка куди мені подавати декларацію про майновий стан і доходи , щоб задекларувати інвестиційний прибуток, якщо я прописана в смт.Козова, а дохід отримала в м.Київ? За якою ставкою оподатковується інвестиційний прибуток?

Володимир Кадубець За результатами календарного року платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року до 1 травня 2021 року.

Податкова Декларація подається до контролюючого органу за місцем реєстрації фізичної особи за базовий звітний період, що дорівнює календарному року для громадян до 1 травня року, для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування – до 9 лютого включно.

Також слід зауважити, що якщо договір купівлі-продажу інвестиційного активу, укладений у звітному році, а кошти від продажу інвестиційного активу фактично надійдуть у наступному році, то платнику необхідно задекларувати дохід у вигляді інвестиційного прибутку за підсумками року, в якому фактично отриманий такий дохід.

Інвестиційний прибуток оподатковується на загальних підставах : податок з доходів фізичних осіб  за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір сплачуються фізичною особою самостійно до 1 серпня 2021 року.

Питання 4 Чи декларується дохід в результаті отримання спадщини? Володимир Кадубець Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи у дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регулюється ст. 174 ПКУ, якою встановлено різні ставки для оподаткування доходів платника податку, одержаних у вигляді спадщини, залежно від ступеня споріднення спадкоємця із спадкодавцем та резидентського статусу.

Так, відповідно до підпункту «а» п.п. 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу України об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО.

Керуючись п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою ПДФО 5 відсотків.

Об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця – резидента оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків.

Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується ПДФО за ставкою 5 та 18 відсотків зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи у якій включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й визначити податкові зобов’язання з ПДФО та з військового збору.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати до 01 травня 2021 року. Сплатити суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору необхідно до 01 серпня 2021 року.

Питання 5 Я продав у 2020 році легковий автомобіль.   Які мої подальші дії як платника податків?

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу або обміну фізичними особами об’єктів рухомого майна визначений статтею 173 Податкового кодексу України.

Дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5 відсотків.

Поряд з цим, із загального правила є виключення.

Так, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна, у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда) не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об’єкта рухомого майна, у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків.

Крім того, такий дохід оподатковується  військовим збором 1,5 відс. (пп. 1.2 п. 161 Підрозділ 10 Перехідних положень ПКУ) .

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда) або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором 1,5 відсотки.

Отже, виходячи з наведеного, якщо ви продали в 2020 році один легковий автомобіль , то  такий дохід не підлягає оподаткуванню.

  Тернопільський відділ організації роботи

Організаційно – розпорядчого управління

Головного управління

ДПС у Тернопільській області